Monarhia

 

Monarhia nu este un partid politic. Este o comunitate vie care regrupează diversele manifestaţii ale eului istoric al patriei, manifestaţii care înfloresc pe valul istoric al fiecărui moment şi reprezintă realitatea sentimentelor şi aspiraţiilor tuturor cetăţenilor.

În consecinţă, misiunea sa politică este de a apăra principii democratice fundamentale de doctrină politică pe care să le adecveze la realitatea fiecărui moment. Este acesta sensul profund al tradiţiei, constanta corelare cu realitatea prezentă a principiilor politice seculare emanate din sufletul Patriei către largul istoriei trăite, ceea ce constituie un substrat, un suport pentru conjuncturile istorice ce se perfecţionează în timp.

De fapt (aşa cum am susţinut constant în 50 de ani de publicistică) Monarhia înglobează criterii fundamentale pentru o construcţie socială solidă şi luminoasă, ca şi voinţa populară exprimată liber, democratic, autentic.

Regele îndeplineşte istoricul rol de a stabili un mediu paşnic pentru convieţuirea politică întru respectul tuturor ideologiilor sub semnul Legii.

Regele este instanţa maximă, imparţială şi supremă care asigură un proces integrator al sistemului, la egală distanţă de orice opţiune concretă. Monarhia democratică este cadrul Constituţional în care diversele tendinţe politice îşi dispută acceptul electoratului.

Coroana stă pe vârful piramidei sociale şi asigură continuitatea sistemului prin alternanţa guvernelor. Regele, Şef suprem al Armatei de uscat, a mării, şi aerului, reprezintă unitatea şi stabilitatea statului.

Instituţia Monarhică a evoluat în cursul Istoriei concretizându-se într-o Dinastie, în norme de legitimitate. Nu este aceasta numai lucrarea timpului ci şi al sforţărilor şi sacrificiilor Regilor care au înnobilat instituţia, făurind climatul propice pentru transmiterea puterii de la taţi la fii, de la o generaţie la alta.

Avantajul Monarhiei (printre multe alte avantaje) este că figura regelui este efigia vie a Statului, a Patriei. Coroana este deasupra unor jocuri politice, pentru că Regele simbolizează valorile morale cele mai înalte. Deasupra frământărilor şi contradicţiilor practicii politice zilnice. Coroana nu elaborează programe concrete ci arbitrează.

Monarhia, instituţie integratoare, este deasupra discrepanţelor circumstanţiale, a diferenţelor accidentale, lucrând la extragerea sevelor benefice din principiul suprem care trebuie să-i impulsioneze pe toţi “zoon politikon”: să trudim întru binele Naţiunii.

 

Jose Emilio Esterella Esterella  Badajos - Spania

Traducere:

Prof. Valer Demian de Barbul

 

 

 

 

Back