COMPLEXUL PELEŞ”

trebuie să reintre în proprietatea M.S. Regelui Mihai al României

 

Cererea M.S. Regelui Mihai al României de a i se restitui imobilele proprietate personală inclusiv Complexul – PELEŞ, o consider în ordinea firească a lucrurilor, după ce puterea Comunistă instalată în fruntea Statului Român după 06.03.1945 a fost înlăturată în Dec. 1989, dar din păcate continuată şi după această dată până în ziua de astăzi prin efecte şi mentalităţi. Ceea ce s-a furat cu bună ştiinţă în condiţiile specifice actelor de tâlhărie nu poate fi remediat decât prin recunoaşterea şi aplicarea principiului „restituţio in integrum”. (Un ţăran pe care îl reprezentam într-un proces de revendicare a unei proprietăţi mi-a spus „domnule avocat ăsta nu-i Stat, ăsta-i tâlhar”). De principiul menţionat trebuie să beneficieze orice cetăţean inclusiv M.S. Regele Mihai. – Actuala conducere a Statului respectiv guvernul României nu are ce discuta şi hotărâ pe marginea cereri Regelui decât să se conformeze dispoz. Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989. –

În ceea ce priveşte Complexul „PELEŞ” consider că trebuie să revină în proprietatea M.S. Regele Mihai. Întreţinerea, păstrarea şi conservarea Complexului nu vor putea fi asigurate decât prin menţinerea lui în circuitul turistic, care ar putea acoperi în parte cheltuielile de întreţinere. În diferite perioade, accesul vizitatorilor a fost interzis, iar regimul comunist, incapabil să înţeleagă valoarea aşezământului, nu a fost dispus să asigure cheltuielile necesare de întreţinere şi păstrare a domeniului. Fără să asigure o anumită temperatură constantă (impusă de altitudinea la care este amplasat Castelul) s-au produs fenomene de condens care au afectat construcţia şi o mare parte din obiectele de artă existente, mai ales tablourile unele de mărimi impresionante. În faţa dezastrului a fost necesară înfiinţarea unui atelier de recondiţionare şi reparare a tablourilor, care a funcţionat în palatul de la Posada al Principesei Marta Bibescu. (După relatările pe care le-am primit de la o fostă clientă a subsemnatului, o parte din tablourile aduse la Posada ar fi luat alte drumuri!).

Pot să afirm cu certitudine: Castelul PELEŞ nu este locuibil, şi deci nu probleme de natură locativă a determinat pe M.S. Regele Mihai să solicite retrocedarea Complexului. Ultimii locatari de durată au fost cei 12 elevi din clasa specială colegi – atunci – în anii ‘30 – cu Marele Voievod Mihai de Alba Iulia. (printre care şi cel ce scrie aceste rânduri). În sezonul de iarnă (în timpul clasei a II-a şi a III-a) cursurile s-au desfăşurat în Castelul Peleş, unde eram cazaţi şi se servea şi masa. În afară de noi elevii (profesorii erau cazaţi în clădirea Corpului de gardă) şi uneori cei doi aghiotanţi regali care conduceau clasa: G-al Tr. Eremia Grigorescu şi Col. Emil Pălăngeanu, nu locuia nimeni în Castel în afară de castelanul Soare şi familia acestuia. După clasa a III-a cursurile s-au desfăşurat în Cladirea corpului de gardă. Nici Regele Carol al II-lea şi nici prinţul moştenitor Regele Mihai I-ul nu au locuit în castelul Peleş reşedinţa lor fiind la Foişor (clădire modernă şi afirmativ mărită în timpul regimului comunist).

Clădirea Castelului Peleş, era încă din anii ‘30 destul de sensibilă la trepidaţii cauzate îndeosebi de noi elevii din clasa specială care mai alergam şi ne zbenguiam pe coridoarele castelului, fapt care a şi determinat mutarea clasei în Clădirea corpului de gardă.-

Prin retrocedarea Complexului PELEŞ s-ar înfăptui în alt plan tot o privatizare ştiut fiind că Statul a fost şi este cel mai prost gospodar şi administrator. (Cu această frază şi-a început cursul de economie politică profesorul meu Aristide Bazilescu în anul universitar 1941-1942.) un adevăr banal pe care toţi îl recunosc dar nu vor să-l şi aplice. – Ţin să amintesc că în Ungaria comunistă s-a restituit conţilor maghiari pentru administrare, întreţinere şi păstrare castelele foste proprietăţi ale acestora, cu obligaţia de a le menţine în circuitul turistic. Noi românii nu numai că i-am deposedat pe boieri de conacele şi aşezămintele lor, dar am transformat „lupta de clasă” în „lupta de case” reuşind să le distrugem. Era încă o biruinţă împotriva feudalismului, imperialismului şi capitalismului, etc.

Ioan Gh. Jurchescu

avocat pensionar

unul din colegii de clasă ai M.S. Regele Mihai

 

 

 

 

Dura Lex

 

Intervievat de Arnould Chaffanjon în revista “Point de vue”, Regele Mihai mărturiseşte în legătură cu revenirea sa în Intervievat de Arnould Chaffanjon în revista “Point de vue”, Regele Mihai mărturiseşte în legătură cu revenirea sa în România următoarele: “Dar ceea ce mă interesează azi, privitor la posibila reîntoarcere în România, nu este reacţia Occidentului, ci cea a românilor, singurii în măsură să decidă această problemă. Singurul meu program, ţin să precizez odată în plus: să mă aştern pe treabă în vederea recostruirii ţării, apoi vom vedea ce va decide poporul român” (citat după Dan Costescu, “Şi totuşi Regele”).

Regele Mihai s-a şi apucat de treabă, dând prima lecţie drasctică, şocantă nu doar guvernanţilor, ci întregii oligarhii neocomuniste din România. Cererea de retrocedare a Castelului Peleş cu întreg domeniul aparţinător trebuie citită în primul rând în registrul ei simbolic şi apoi în cel pragmatic. Nu este Regele Mihai un simbol al unei Românii aşezate sub pavăza celei mai bune Constituţii, cea din 1923? Regele s-a întors să ne aducă aminte ceea ce am uitat de o jumătate de veac, şi anume că forţa legii trebuie să guverneze ţara, şi nu legea forţei ascunse, perfide, bazate pe solidaritatea gregară a ofiţerilor de securitate, a activiştilor, a clientelei lor politice şi a unei intelectualităţi obedite, care a abdicat demult de la condiţia ei esenţială de a fiinţa: rostirea devărului cu orice preţ. Suntem la porţile Orientului, unde toate sunt luate prea uşor. Observaţia lui Raymond Poincaré mi se pare astăzi de-a dreptul suavă în comparaţie cu grotescul de proporţii al scenariului pus la cale de clasa politică românească în cei doisprezece ani de la Revoluţie. Că România nu a ajuns încă să fie un stat de drept este limpede pentru oricine, când încălcarea Constituţiei, aşa iorgovană cum este, o comite însuşi preşedintele ţării, candidând ilegal la ultimile alegeri. Dar s-a aplicat oare legea în cercetarea tragediilor din timpul Revoluţiei şi a pedepsirii celor răspunzători de ele? Dacă se înfăptuia adevărata justiţie, camarila de astăzi în frunte cu preşedintele trebuia pusă la răcoare demult. Nu numai că nu s-a făcut lumină asupra crimelor comise în timpul Revoluţiei şi a mineriadelor, dar puţinii găsiţi ca implicaţi în orori, precum Stănculescu, Ghiţac, Cozma, sunt pe cale a fi graţiaţi de mărinimia actualilor guvernanţi în baza complicităţii cu haita ce caracterizează era postcomunistă din România. S-a implementat oare legea Ticu Dumitrescu în activitatea CNSAS? Nici pomeneală de aşa ceva. Ca în cel mai abominabil coşmar, legea a fost într-atât falsificată, încât să devină, cum s-a observat demult un instrument de conspirare a Securităţii şi de albire a dosarelor, cum a dovedit-o farsa alegerilor prezidenţiale şi atâtea alte cazuri de securişti notorii, învechiţi în rele, dar scoşi basma curată. Numele lui Pleşu, Patapievici, Dinescu, Onişoru vor rămâne în veşnicie legate de această farsă, o pildă de cădere în nemernicie a inteligenţei cu o gelatinoasă coloană vertebrală. Sclipirea inteligenţei fără morala ne întristează şi ne dezgustă ca orice dar dat omului de Dumnezeu, dar distorsionat spre slujirea Satanei. N-au făcut-o asta cărturarii şi fariseii din timpul lui Isus? Aveau şi ei o operă în spate ca şi duplicitarii noştri “rezistenţi” prin cultură. Faima lor a plătit în faţa lui Dumnezeu, iar cei două mii de ani scurşi i-au fixat definitiv unde merită, pentru că timpul dă întotdeauna dreptate lui Dumnezeu, judecata timpului fiind chiar Vox Dei.

Piatra unghiulară a oricărei democraţii este respectul proprietăţii private, care în România lui Ion Iliescu continuă să fie sfidată în dauna proprietarilor autentici şi sacru protejată în avantajul oligarhiei roşii îmbogăţite peste noapte din jaful colosal al economiei naţionale şi al contribuabilului de rând. Jocul viclean de-a privatizarea este intreţinut de mai bine de un deceniu, cel al falimentării băncilor, al feluritelor comisii şi comitete de investiţii în favoarea securiştilor, feseniştilor metamorfozaţi sub alte nume, dar mereu aceiaşi – de asemenea. Legea este doar pentru acarul Păun, pentru cei slabi şi terorizaţi de o viaţă sub nivelul sărăciei. Într-un asemenea context, cererea Casei Regale a produs nu doar frisoane, ci un adevărat cutremur, judecând după reacţia isterică a lui Octav Cozmâncă, reprezentantul guvernului. Este întrebarea frontală pe care Majestatea Sa o pune nu doar guvernului, ci tuturor factorilor responsabili care se împăunează de mai bine de un deceniu cu edificarea “democraţiei originale”. Cererea Casei Regale pune la încercare o lume aşezată strâmb, clădită pe furt şi înşelăciune, pe violarea bunului simţ.

În vreme ce miliardarii de carton ai Securităţii prosperă şi se întăresc vertiginos, proprietarii de drept deposedaţi acum cincizeci de ani de tartorii comunişti sunt hăituiţi în România până la exasperare, obţinând câştig de cauză după ce se adresează Curţi de la Strasbourg. Cu alte civinte, după cincizeci de ani de spoliere ...(continuarea articolului în scurt timp)

 

 

 

Back