23 AUGUST

 

Pe măsură ce trec anii, Actul de la 23 August 1944 exprimă din ce în ce mai mult semnificaţia istorică şi importanţa lui cardinală în ce priveşte acţiunile care au contribuit la terminarea celui de al      2-lea Război mondial.

Aflată într-o luptă inegală, sub focul tunurilor Armatei roşii şi bombele aruncate de Americani şi Englezi, România se găsea în vara anului 1944 în faţa pericolului devenit iminent ca Ţara să ajungă un câmp de bătaie între Germania nazistă şi cei trei Aliaţi. Ruperea alianţei cu Germania, devenise imperativ necesară şi M. S. Regele Mihai cu oamenii politici: Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Ţitel Petrescu ca şefi ai Partidelor care la ultimele alegeri întruniseră 95% din voturi, împreună cu ofiţeri de înaltă răspundere în armata noastră, duceau tratative cu Marele Comandament Aliat de la Cairo. La cererea Aliaţilor de a introduce în coaliţia oamenilor politici, un reprezentant al Partidului Comunist, a fost delegat de aceste partid Lucreţiu Pătrăşcanu. Cu toţii sperau ca Mareşalul Antonescu va accepta în cele din urmă să renunţe la alianţa cu Hitler şi să salveze astfel România de măcel şi distrugerea totală.

În acest context, este semnificativ faptul că într-o convorbire a Mareşalului Antonescu cu Iuliu Maniu, acesta din urmă i-ar fi cerut Mareşalului să pună capăt războiului. Mareşalul a motivat că el, ca militar şi conducător al Statului, nu poate să-şi calce cuvântul de onoare şi a răspuns ca atare negativ. Omul politic, a replicat la aceasta: “Pus în situaţia de a alege între salvarea neamului meu şi încălcarea cuvântului de onoare, aleg salvarea.

Groaza invaziei sovietice, a luptelor pe teritoriul nostru pe de o parte şi informaţia că mareşalul va fi doar o singură zi în Bucureşti, respectiv pe 23 August, urmând ca apoi să se întoarcă pe front, a impus acţiunea pentru această zi. Regele a fost obligat să acţioneze singur, Actul de la 23 August 1944 devenind o necesitate absolută în aceea zi. A fost un act de covârşitoare răspundere care a dovedit înţelepciunea de stat a Suveranului nostru. Prin acest act România şi-a adus tributul la ctitorirea Lumii Libere. Istorici ai celui de al 2-lea Război mondial apreciază că, urmare acţiunii sale, România a contribuit la scurtarea aproximativ cu 6 luni, a ororilor acestui război şi salvarea a sute de mii de vieţi care ar fi fost sacrificate zadarnic.

Recunoaşterea internaţională pentru Actul de la 23 August 1944 nu a întârziat să se manifeste. Prin Decret al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS de decorare cu Ordinul “Victoria” a Regelui Mihai I al României şi prin Citarea pentru Legiunea de Merit în Grad de Comandor şef, de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Hary Truman s-a confirmat contribuţia României la sfârşitul conflagraţiei mondiale. În actul de atribuire a “Legiunii de Merit”, Preşedintele Hary Truman arăta că: “prin judecata Sa superioară, prin cutezanţa Sa în acţiune şi prin înalta destoinicie a conducerii Sale personale, Regele Mihai I a adus o remarcabilă contribuţie la cauza libertăţii şi a democraţiei”.

Ulterior prin acţiunile de bolşevizare a vieţii publice în Românie, Actul de la 23 August a fost manipulat şi catalogat ca succes al comuniştilor, estompându-se şi apoi ignorându-se contribuţia Autorului Actului de la 23 August.

Contrar declaraţiei solemne făcută în numele guvernului sovietic de Molotov, în Aprilie 1944 că acesta: “nu are intenţia să-şi apropie teritorii ale României, nici să aducă schimbări structurilor sale sociale” precum şi contrar Acordului celor trei Puteri, Anglia - S.U.A. - U.R.S.S., de la Yalta prin care U.R.S.S. se angaja să nu modifice ordinea democratică existentă în statele din Europa răsăriteană, Uniunea Sovietică a dus o luptă care a determinat scindarea Europei şi apariţia a două lagăre antagonice. În aşa zisul “Lagăr socialist” s-a promovat de comunismul internaţional, imperialismul colonial sovietic. Ca urmare încă de la 6 martie 1945 prin instalarea ca ajutorul Armatei roşii a unui guvern aservit Moscovei s-au creat condiţii de a se da frâu liber extinderii ciumei roşii în ţara noastră. Acel guvern a încălcat Legea fundamentală - Constituţia României, obligând la exil pe Regele Mihai şi schimbând la 30 Decembrie 1947 regimul democratic al Monarhiei Constituţionale într-un regim republican de tip asiatic. Această situaţie care a durat pe parcursul “războiului rece” se menţine şi acum după mai bine de zece ani de la încetarea acestuia, constituind un contencios care îndeamnă la revenirea la legalitate, ca singura cale pentru concilierea naţională.

Printr-o coincidenţă a istoriei, ziua de 23 August are şi o conotaţie tragică pentru soarta poporului român. La 23 August 1939 se încheia înţelegerea secretă între miniştri de externe german şi sovietic privind schimbarea “statu-quo-lui” existent în Europa de est. Înţelegerea respectivă avea să conducă la înghiţirea de URSS a statelor baltice şi răpirea în acelaşi timp a Basarabiei şi Bucovinei de Nord în vara anului 1940. Tratatul odios de atunci, cunoscut sub numele de Pactul Ribentrop-Molotov avea să fie abia la începutul anilor 90, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, declarat nul şi neavenit. Prevalându-se de situaţia creată juridic, statele baltice - Estonia, Letonia, Lituania - au acţionat prompt şi în lumina dreptului, internaţional public şi-au redobândit independenţa de stat, călcată în picioare de imperiul sovietic.

Ajuns la cârma ţării noastre, după Revoluţiile desfăşurate în Europa în cursul anului 1989, regimul cripto-comunist izvorât dintr-o “democraţie originală” a adoptat o atitudine ambiguă. Lăsând să fie dejucat momentul istoric intervenit în raporturile dintre statele care au fost victime ale ocupaţiei sovietice, nu a întreprins o acţiune publică de anvergură care să trezească în Comunitatea internaţională un ecou puternic în ce priveşte dreptul României de a-şi redobândi teritoriile furate în baza unui tratat care în dreptul internaţional a fost anulat.

Aşa cum arată Regele Mihai al României “prin Actul de la 23 August 1944 am tras o poliţă pe care Europenii nu ne-au onorat-o încă” iar cripto-comunismul post decembrist nu a fost în stare să contribuie prin acţiunile sale, la reîntregirea ţării noastre.

Liviu Cantor

veteran de război

 

 

 

 

Întrebări fără răspuns?

Monarhie, Constituţie, Proprietate!

 

Majestatea Sa Regele Mihai I al României a luptat toată viaţa pentru salvarea Ţării, a românilor şi a drepturilor lor. Câţi dintre români au ridicat glasul după ’89, în favoarea Monarhiei Constituţionale şi a Majestăţii Sale, Regele? Noi toţi, tineri şi mai în vârstă, credem în renaşterea României Mari prin reinstaurarea Monarhiei Constituţionale şi prin revenirea la tron a Majestăţii Sale, Regele Mihai I al României, care, de fapt, este Şeful Legitim al Statului.

De ce a fost considerată Constituţia din ’23 (alcătuită după modelul belgian) o Constituţie modernă şi de ce şi-a păstrat ea actualitatea? De ce România s-a bucurat de prosperitate când Ţara a fost guvernată cu această Constituţie? Ne referim numai la două articole ale Constituţiei din ’23: Art.15 - Nici o lege nu poate înfiinţa pedeapsa confiscării averilor.- şi Art.17 - Proprietatea de orice natură este garantată, articole care, dacă ar fi fost adoptate după ’89, ar fi contribuit la redresarea economiei României şi la blocarea corupţiei; România avea credibilitate în sfera investitotilor occidentali, şi ar fi fost garantată restituirea proprietăţilor confiscate în timpul regimului comunist. Un exemplu concludent este cazul Majestăţii Sale, Regele Mihai I al României, care a trebuit să acţioneze în justiţie pentru a-şi redobândi proprietaţile. Mai mult, foşti proprietari au fost nevoiţi să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg pentru a-şi redobândi bunurile. Este oare normal că românii sunt nevoiţi să se adreseze Organizaţiilor Internaţionale pentru a-şi redobândi drepturile cetăţeneşti? Să apeleze la Strasbourg, la Amnesty International, la Preşedintele SUA sau la Congresul SUA? Apoi, guvernanţii să plătească milioane de dolari din banii contribuabililor pentru a îmbunătăţii imaginea României în lume? De ce?

Ce au făcut Partidele de Guvernământ în legislatura precedentă pentru retrocedarea proprietăţilor confiscate de regimul comunist? Ce au făcut Partidele de Guvernământ pentru Restabilirea Constituţiei Democratice din ’23 care ar fi asigurat prosperitatea României? Plătiţi cu salarii exorbitante din banii contribuabililor şi răsplătiţi cu imunităţi parlamentare, aleşii poporului şi-au pierdut vremea în polemici sterile şi manevre de culise.

Culmea cinismului este că, M. S. Regele Mihai I al României, care a reintrodus Constituţia Democratică din ’23 , la 30 August 1944, trebuie să bată drumurile tribunalelor din România, pentru a-şi redobândi proprietăţile. Prea puţin comentată de presă este absurditatea că Majestatea Sa, Regele, trebuie să-şi platească cazare în propria–i casă, în propria-i Ţară. Acest lucru se întâmplă cu toţi românii carora li s-au confiscat proprietăţile.

Orice Guvern, indiferent de orientarea lui politică, era de mult obligat să-i restituie proprietăţile Majestăţii Sale, Regelui Mihai I al României, fără   a-l obliga să se implice în procese. Afirmaţia este valabilă în cazul tuturor românilor care încearcă       să-şi recupereze bunurile confiscate de comunişti.

Majestăţii Sale trebuie să i se retrocedeze toate proprietăţile, cum este normal, şi nu să se aplice retrocedări de tip comunist, pe bucăţi. De fapt, aceste proprietăţi puteau fi obţinute şi print-o decizie a Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, dar, în acest caz, se puteau pretinde guvernului şi despăgubiri care se puteau cifra la sute de mii de dolari, deoarece este în discuţie şi tulburarea de folosinţă a proprietăţii pe o perioadă de 50 de ani.

Numai instaurarea Monarhiei Constituţionale şi a Constituţiei din ’23 va face dreptate tuturor românilor. Dacă în ‘90 se reinstaura Monarhia Constituţională, tot calvarul retrocedării proprietăţilor era demult rezolvat.

Noi cei din Ţară şi din Exil credem că a sosit momentul ca Preşedintele Iliescu să ceară scuze Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României, cu ocazia vizitei acestuia la 18 Mai a.c., scuze pentru toate ilegalităţile comise de guvernele comuniste, după 30 Decembrie 1947, inclusiv pentru confiscarea averilor. Acesta ar fi primul semnal ca fărădelegile vor lua sfârşit. Numai prin acest gest s-ar putea îmbunătăţi în mod real imaginea României în Occident.

Se pune o întrebare firească: cât va rezista Majestatea Sa, Regele, dacă va rezista, să vadă zi de zi suferinţa acestui popor erou? Oare lumea civilizată va putea privi cu seninătate cum piere Regele cu Poporul Său, în mizerie şi disperare, la acest început de secol al lumii civilizate?

 

Dr. Eleonora Trif

12 Mai 2001,  Australia

 

 

Back