CLASA MARELUI VOEVOD MIHAI de ALBA-IULIA


Fotografia reprodusă mai jos a apărut în revista ''Realitatea Ilustrată'' din 12.06.1935 (anul IX nr. 43) și înfățișează pe Marele Voevod Mihai de Alba Iulia împreună cu cei 11 colegi de clasă formând Clasa Marelui Voevod, numită de unii clasa palatină. Legal și formal, clasa era încadrată la Liceul Sf. Sava din București, și era supusă aceluiași program de învățământ. Clasa a luat ființă la sugestiile prof. Dimitrie Gusti în anul școlar 1932/1933, după ce prințul moștenitor urmase și terminase cursurile primare sub îndrumarea prof. Nic. Saxu, care avea să-și prelungească activitatea la clasa noastră ca prof. de desen, caligrafie și muzică în primele clase liceale. Clasa palatină avea un caracter civil, identic cu regimul tuturor liceelor civile din țară. Marele Voevod Mihai poartă uniforma elevilor Liceului Militar Mânăstirea - Dealu, fiind elev onorific ala cestui așezământ, uniformă pe care o îmbrăca ori de câte ori îl însoțea pe Regele Carol al II-lea în diferite ocazii oficiale și de protocol.

Cei 12 elevi suntem în așteptarea Părintelui Nae Popescu (care ne preda: religia, lb. română și lb. latină) care trebuia să oficieze o feștanie obișnuită, pentru marcarea unui eveniment, constând din rugăciuni și stropirea cu apă sfințită. Fiecare elev avea de spus câte un fragment de rugăciune, pe care Părintele Nae Popescu le îmbinase ca o mărturisire de smerenie și credință. La această mini-rovesiune participau și cei doi colegi de altă religie: luterană (W. Heltman) și calvină (Ivan Pal Kovacs) premergător ecumenismului atât de mediatizat în ziua de astăzi. În urma unor decese și restructurări, clasa avea să fie completată cu elevii Lascăr D. Zamfirescu și C. Malaxa.

În mijlocul elevilor din această clasă și-a dobândit cultura și cunoștințele de învățământ viitorul Rege al României M.S: MIHAI I un Rege pentru o țară democrată, clasă cuprinzând elevi din toate păturile sociale și din toate regiunile istorice ale României.

Cu regret trebuie să constat că în albumul dedicat Dinastiei Regale Române, publicat sub îngrijirea A.S.R. Prințul Radu de Hohenzollern-Veringen, lipsește această fotografie semnificativă pentru perioada de pregătire școlară a Celui chemat să ocupe Tronul României.

Ioan Gh. Jurchescu unul din elevii clasei palatine.
SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI


Domnule Președinte,

A venit timpul să ''dați Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!''

Aveți nesperata șansă ca, prin exemplul personal - principiul cel mai eficient în reușita oricărei acțiuni colective - să vă întoarceți de pe calea ateismului și a luptei de clasă, împreună cu toți cei care o jumătate de secol au silit poporul român să trăiască cea mai inumană formă a comunismului: ultima mască a imperialismului rus ca totdeauna.

Dintr-o țară, devenită ''Belgia Orientului'' după 50 de ani de monarhie constituțională, România a ajuns, în nefericiții ani ai republicii - populară sau semiprezidențială, în rândurilor țărilor din Lumea a treia.

Procesul de reconciliere națională a început la aniversarea a 80 de ani a Regelui Mihai I, prin discursul dumneavoastră apărut în presă sub titluri definitorii pentru noua atitudine și conținând afirmația sugestivă ''A urmat abdicarea forțată din 30 Decembrie 1947 - nu din voința poporului român''.

Regele Mihai v-a mulțumit pentru ''discursul elegant și grațios'', apreciind că întâlnirile sale cu președintele Iliescu reprezintă un ''element din ceea ce trebuie să devină un proces serios și adevărat de reconciliere națională'' și că ''diferențele de vederi politice sunt esența oricărei democrații, dar ele trebuie subordonate intereselor naționale'', iar ''singurul lucru care merită discutat este cum să devină România prosperă și să se integreze cât mai rapid în UE și NATO''.

Acesta este nodul gordian pe care actuala clasă politică nu-l poate desface pentru că, după cum omul nu poate sări peste propria sa umbră, tot așa și fostele vârfuri ale defunctului partid comunist nu pot depăși mentalitatea comunistă, pentru a înlocui statul opresiv al partidului unic cu statul democrat pluripartidist.

Momentul Praga, invitarea României la convorbirile pentru aderarea la Pactul NATO, impune următoarea ''evaluare a aspectelor militare ale extinderii NATO'':

1. Motivațiile strategice sunt prioritare în raport cu toate celelalte criterii specifice;

2. Țările candidate trebuie să furnizeze forțe standardizate și interoperabile, pentru misiunile NATO;

3. În mediul de insecuritate creat după 11 Septembrie 2001, importanța bazelor navale și aeriene ale României și Bulgariei a crescut;

4. Recomandarea adresată Congresului ca, la Praga țările candidate să fie invitate să adere, dar acordarea statutului de membru cu drepturi depline să fie amânată până când obiectivele din planul de acțiune pentru aderare lansat de NATO în 1999 ''vor fi îndeplinite în întregime''.

Pentru a reda Armatei Române ceea ce a fost al Armatei Regale, cea care a purtat al Doilea Război Mondial și a da Statelor Unite ale Americii ceea ce ne cere singura supraputere rămasă la conducerea lumii, trebuie să ridicăm de pe fruntea Armatei Române coroana de spini a martiriului pe care ocupația sovietică a fost lăsată să o pună, peste aureola armatei de eroi a neamului nostru, decretând-o armată criminală și tribunalul poporului condamnând pe conducătorii ei, de la comandantul suprem până la ultimul comandant de pluton, la moarte, exil sau închisori de exterminare.

Mișcarea Unionistă din România, condusă de veterani de război, foști deținuți politici și opozanți ai comunizării țării, încrezătoare în Dumnezeu și în destinul poporului român - popor care a dat, în momentele decisive din istoria sa, generația tânără de conducători care a realizat idealul național de totdeauna: o Românie independentă, în hotarele firești ale spațiului strămoșesc - speră cu nestrămutată credință că generația '89 va ridica o tânără clasă politică de mare valoare, care să se ridice la înălțimea generației pașoptiste ce ne-a adus independența și a generației ''22 care a făcut din România întregită o țară fondatoare a Ligii Națiunilor, cu mare prestigiu internațional și care a dat pentru două sesiuni pe Președintele Ligii Națiunilor, în persoana marelui diplomat Nicolae Titulescu.

Simultan cu ridicarea unei tinere clase politice de dreapta, care să spună cetățenilor, nu ''ce le mai dă'' ca să fie aleși, ci ''ce trebuie făcut'' pentru ca intrarea în NATO să nu reducă Armata Română la câteva batalioane de mercenari, pe care le vom trimite în misiunile NATO ''standardizate și interoperabile''.

Poporul român nu poate plăti acest fapt cu prețul desființării Armatei Române - această adevărată a doua școală a Națiunii și scutul de totdeauna al țării, ''contra pornirilor din afară și dezordinilor dinăuntru'' și al desființării industriei de armament.

În buimăceala și diletantismul creat de excluderea războiului dintre factorii de soluționare a conflictelor interstatale, în timp ce se trece la strategia războiului preventiv contra statelor ce încalcă dispozițiile ONU privind interzicerea producerii și proliferării armelor de distrugere în masă, nu trebuie să pierdem încă o dată șansa de reîntregire a teritoriului național, din lipsa unei armate naționale diminuată nejustificat datorită precarei situații economice în care ne aflăm.

Președintelui României, căruia Constituția îi atribuie răspunderea în problemele privitoare la armată și la politică externă, îi cerem, cu dreptul ce ni-l dă trecutul nostru în slujba țării, să renunțe la evocarea atitudinii sale de “liber cugetător” și “fără convingeri promonarhiste”, care au creat “anumite bariere mentale și psihologice” întârziind cu destui ani procesul de reconciliere și, ca prim act pentru revenirea la normalitate a Armatei Române, să acorde într-o ședință solemnă a Parlamentului, titlul de mareșal al României Majestății Sale Regele Mihai I, pentru tot ce a făcut în slujba poporului român.

Momentul cel mai potrivit ar fi ziua de 30 Decembrie când Regele Mihai a fost obligat “nu din voința poporului român” să părăsească Țara și Tronul.

Prin aceasta s-ar da un adevărat sens continuării procesului de reconciliere națională, care nu trebuie să se reducă doar la o nefericită încercare a actualei conduceri de a achiziționa capitalul electoral.

Domnule Președinte, rugați pe Dumnezeu să vă ajute în îndeplinirea gândului bun și veți rămâne în istoria poporului român!

MișcareaUnionistă din România

PREȘEDINTE

General divizie (R) Constantin LĂȚEA

PREȘEDINTE SENAT M.U.R.

General corp armată (R)

Ilie MOREANU

SECRETAR GENERAL M.U.R.

Expert pr. ing. Eugen POPABack