REGELE FERDINAND I al ROMÂNIEI

- schiță biografică-


Regele Ferdinand I al României - FERDINAND-VICTOR-ALBERT-MEINRAD de Hohenzollern s-a născut la 24 august 1865 în castelul Hohenzoller-nilor-Singmaringen așezat la poalele munților Suabiei pe malul stâng al Dunării ca cel de al doilea fiu al principelui Leopold de Hohenzollern fratele Regelui Carol I al României.

Studiile secundare le-a făcut în Düsseldorf; promovat bacalaureat i se va conferi titlul de ofițer drept conferit principilor germani fiind repartizat în Rgt. 1 din Garda Imperială din Potsdam. A urmat cursurile Școalei de Război de la castel. După doi ani de activitate în armată își continuă studiile superioare la Universitățile din Tübingen și Leipzig.

În anul 1886 în România s-a ivit chestiunea succesiunii la tron, Regele Carol I neavând moștenitori direcți și cum încă în anul 1866 se votase indigenatul familiei Hohenzollern, potrivit Constituției țării în listă de coborâtori în linie bărbătească la succesiunea tronului erau îndreptățiți frații regelui sau nepoții săi de frate.

Afecțiunea regelui Carol I încă din anul 1866 se fixase spre nepotul său Ferdinand-Victor-Albert-Meinrad care vizitase România în anul1881 cu prilejul încoronării Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta. Viitorul Rege Ferdinand începând din anul 1883 studiază limba și literatura română, cunoaște țara și poporul român pentru care prinde o deosebită simpatie. Devenind principe prezumtiv al Coroanei, principele Ferdinand este înscris în cadrele armatei române la data de 14. XI. 1886 iar la data de 14 III 1889 potrivit Constituției, Senatul îl înscrie printre membrii săi iar la data de 18 III din același ani i se acordă titlul de ''Alteță Regală'' Principe al României. În 1889 este avansat la gradul de căpitan iar la 16 III 1890 Academia Română în alege membru de onoare.

La 29 dec. 1892 Principele Ferdinand se căsătorește cu principesa Maria fiica cea mare a ducelui Alfred de Edinburg și de Saxa-Coburg-Gothe, principesa de Marea Britanie, nepoată a Reginei Victoria și verișoară primară cu Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei. Din căsătoria lor se vor naște 6 copii: Carol, Elisabeta, Marioara, Ileana. Nicolae și Mircea.

***

Regele Ferdinand însoțit de Regina Maria, au fost în trei rânduri oaspeții municipiului Timișoara, prima vizită având loc la data de 11 nov. 1923, vizită care a durat trei zile, cea de a treia zi fiind rezervată vizitării orașelor Lugoj și Caransebeș precum și a unor sate bănățene (Izvin, Biled, Lovrin, Belinț).

Regele Ferdinand a ținut să fie prezent la Timișoara la inaugurarea Politehnicii când în cuvântul rostit manifestându-și bucuria de a participa la acest eveniment a spus: ''Am ales anume pământul banatului pentru acest nou focar de cultură... reclamat de industria noastră națională în dezvoltare. ''politehnica va forma totodată o cetate a idxii și simțământului național, această instituție având o îndoită chemare: una științifică și alta națională.''

Cea de a doua vizită la Timișoara a avut loc la 26 iulie 1924 când vizitează Muzeul Banatului bogat în colecțiile de artă, etnografică, numismatică și mineralogică. Era o vizită inopinantă după o partidă de vânătoare unde fusese însoțit printre alții de ing. Valeriu Linția și de profesorul Dionisie Linția magistrul a zeci de generații de elevi timișoreni.

La data de 5 oct. 1925 are loc cea de a treia vizită, la punerea pietrii fundamentale la biserica din Mehala. Serviciul divin a fost oficiat de P.S.S. Episcopul Grigore răspunsurile fiind date de corul ''Doina'' sub conducerea maestrului Sabin Drăgoi. Pergamentul de atestare este semnat de Regele Ferdinand și Regina Maria, iar urna care urma să păstreze documentul este închisă de tinichigiul Iacob Svab.

Să amintim acum la încheierea acestor rânduri cuvintele spuse de Regele Ferdinand la 11 nov. 1923: ''Cunosc importanța Timișoarei care aici în apropierea frontierei este destinată să aibe un rol primordial în viața neamului românesc''.

Cuvinte profetice și gândul se întoarce mereu la acel ''16 Decembrie 1989''.

Ioan Gh. Jurchescu

Conținutul și toate datele în majoritate sunt preluate dintr-un album închinat Regelui Ferdinand I după stingerea sa din viață (1927).

Audiență de Sfintele Sărbători


În data de 25 decembrie 2002, ora 11, la reședința din Săvârșin, Majestatea Sa Regele Mihai I al României, Majestatea Sa Regina Ana și Alteța Sa Principele Radu de Hohenzollern-Veringen, a acordat o audiență pentru o delegație a Societății ''ARM''.

Din delegația a făcut parte: Dl. Chomiuc Artur, ec. as. univ. drd. Dekany Alexandru Tiberiu, dr. Radu Ciobanu, Miclea Octavian și Emanuil Ineoan. Au fost prezentate activitățile Societății ''ARM'' și a fost înmânat personal faxul de felicitare transmis de Mișcarea Pentru Regatul României - filiala IAȘI.
Profesorul Dr. docent Mircea MUNTEANU a trecut în eternitate


Este foarte greu să evocăm, în câteva rânduri sau chiar în câteva pagini, personalitatea extrem de bogată și complexă a marelui dispărut. Născut la Păstrăveni - Neamț (12 iulie 1913), a urmat studiile liceale la “Petru Rareș” - Piatra Neamț și Liceul Internat - Iași, apoi Facultatea de Medicină din iași, absolvită în 1937. În calitatea sa de medic specialist (dermatolog) a profesat cu extremă competență și probitate deontologică, ajutând ci dăruire mii sau zeci de mii de bolnavi să se vindece. A făcut-o și ca medic militar, în anii grei ai Războiului al II-lea, atât pe frontul de Est cât și pe cel de Vest. Meritele sale deosebite ca ofițer - medic militar în Armata Majestății Sale au fost recunoscute și răsplătite prin decernarea a două importante medalii ale Regatului României: Meritul Sanitar “Regina Elisabeta” - clasa a II-a, Ordinul “Crucea Regina Maria” - clasa a II-a. În 1998, președintele Emil Constantinescu a conferit multor veterani de război “Crucea Comemorativă a Celui de al Doilea Război Mondial 1941-1945”, aceasta fiind acordată și Profesorului Mircea Munteanu. Cu meticulozitatea sa specifică, Profesorul a și descris aceste medalii într-un articol din COROANA DE OȚEL (oct. - nov. 1999, pag. 16).

Și-a continuat, după război, nu numai cariera de medic (la Clinica de Dermatologie a Spitalului “Sf. Spiridon” din Iași - unul din cele mai vechi spitale din România) ci și pe cea de cadru didactic universitar la fostul Institut de Medicină, acum Universitatea de Medicină și Farmacie” Gr. T. Popa”. A fost dascăl respectat și iubit pentru zeci de generații de studenți, printre aceștia și mai tineri colegi de la U.M.F. Era extrem de activ și în sfera cercetării, elaborând circa 300 lucrări științifice (200 publicate, celelalte comunicări) și participând - chiar la o vârstă venerabilă - la conferințe și simpozioane de profil. A fost membru în numeroase societăți științifice, românești și străine. Și în calitate de conducător de doctorat, era nu mai puțin activ. Comunitatea academică a Iașului, în particular lumea medicală, au pierdut o personalitate de prim rang, un om de o rară probitate profesională și de o extrem de elevată ținută intelectuală și morală.

Dar ceea ce frapa cel mai mult la Profesorul Mircea Munteanu era extrema sa modestie, în spatele căreia stăteau nu numai calitățile și meritele sale profesionale (mult prea succint) evocate anterior ci - mai ales - un caracter de cristal, o imensă noblețe și o generozitate exemplară, o blândețe, o delicatețe și o omenie cum rar se mai întâlnesc, un spirit mereu viu și tonic. Faptul că o asemenea personalitate era un regalist profund și devotat fără limite. Celui care i-a fost Rege și model - Majestatea Sa REGELE MIHAI I al României - nu este nicidecum surprinzător. Mai curând este greu de explicat de ce mult prea mulți intelectuali români, inclusiv universitari, cu calități profesionale și morale deosebite, nu vor să vadă și să recunoască ce a reprezentat Regatul pentru România, ce a fost și este M.S. REGELE: nu doar o uriașă personalitate în istoria modernă a românilor, a Europei și a Lumii, ci și un exemplu de demnitate, de măreție în simplitate, de devotament pentru Neamul românesc, de rectitudine morală. Deci nu (doar) un simbol al trecutului nostru recent ci un model pentru prezent și o speranță pentru un viitor mai bun al Țării.

Profesorul Mircea Munteanu nu a fost numai un regalist devotat, așa cum sunt și mulți alții în Iași, în Țară și în Diaspora. Era un profund cunoscător al istoriei Patriei, chiar un pasionat al istoriei Regatului României. A scris ample articole publicate în Coroana de Oțel - singura publicație monarhistă care mai există în prezent - dedicate marilor Regi ai României, momentelor cruciale ale venirii și întronării Principelui Carol I (10 mai 1866), al proclamării Independenței naționale (10 mai 1877), al ridicării României la rangul de Regat și încoronării regelui Carol I (10 mai 1881), al desăvârșirii Marii Uniri (1 decembrie 1918) etc. Toate aceste momente, pagini de istorie glorioasă a Neamului, au fost evocate de profesorul Munteanu în sute de strofe ale unei adevărate epopei naționale. Posesor al unei memorii incredibile, reușea să recite zeci de strofe din aceste adevărate poeme eroice fără a se uita pe text. Dar o făcea firesc, fără ostentație, versurile izvorându-i atât din memorie cât din suflet. Nu pot să uit cum, aflându-ne în trenul ce ne ducea spre Arad, pentru simpozionul din 27 aprilie 2002 dedicat celor 125 ani de la proclamarea Independenței de stat a României, Domnia Sa continua să adauge noi strofe poemului dedicat evenimentelor și împlinirilor din anii Regatului. A sprijinit, ani în șir, publicația COROANA nu numai prin texte ci și financiar, contribuind (din modestele sale venituri) la susținerea acesteia. A fost membru al Colectivului de redacție al revistei noastre de suflet. Foarte recent, la solicitarea domnului Artur Chomiuc, a scris un text cu tema “1 decembrie 1918 - 1 decembrie 2002”. Cu ocazia mai multor acțiuni inițiate de M.R.R. Iași, profesorul Munteanu a vorbit celor prezenți în cuvinte simple dar adânci, evocând întâmplări și evenimente la care a fost nu numai martor ci și participant direct, de exemplu cele din dramaticul August 1944. D-sa menționa, uneori, cu delicatețe dar și cu mândrie, că a trăit sub toți cei patru Regi ai României: reamintim, se născuse în iulie 1913. Și nu o dată l-am auzit spunând: “M-am născut în Regat și vreau să mor în Regat”.

Profesorul Dr. docent Mircea MUNTEANU s-a stins din viață, dar nu va dispărea nicicând din sufletele celor care l-au cunoscut. Regaliștii au pierdut un reprezentant de cea mai înaltă ținută, dar exemplul său nobil și luminos ne va fi mereu viu în inimi. Cetatea culturală și universitară a Iașilor a pierdut un intelectual de excepție, un spirit de o rară noblețe, un caracter exemplar. Mișcarea pentru Regatul României - Iași a pierdut nu numai un președinte de onoare, ci un mentor iubit și respectat. Dar, așa cum o sugeram ceva mai sus, spiritul său atât de elevat și devoțiunea sa pentru Cauză ne vor călăuzi mereu. Suntem datori să încercăm a-i împlini visul.

Suntem alături de îndurerata familie a marelui profesor: Dr. Veronica Munteanu - devotata sa soție (începând din 1940), Dr. Cristina Anton - fiica sa, nepoatele sale Irina și Veronica Maria, Comandor av. (r) Emil Munteanu - frate și toți cei ce i-au fost apropiați. Cu câteva zile înaintea tragicului său sfârșit căpătase și un strănepot (născut în îndepărtata Australie) pe care nu l-a mai putut vedea efectiv. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fie-i țărâna ușoară și veșnică amintirea.


Conf. dr. Alexandru Cărăușu,

președintele M.R.R. - Iași
Back