Scrisoare deschisă către "Poporul Român"

"La sfârşitul veacurilor popoarele vor fi judecate după faptele lor"

În respect faţă de "Porunca biblică", Asociaţia "Regele Mihai I" se pronunţă cu fermitate împotriva acelor forţe care doresc satanizarea teritoriului României, prin construirea parcului "Dracula Land" (Land = pământ, moşie, ţară, patrie), acţiune eminamente anticreştină prin promovarea unor valori străine spiritului şi sufletului românesc. După ce au distrus economia naţională, după ce au înfometat un popor pe care l-au minţit şi l-au furat cu neruşinare, persoane cu influentă (perpetuată din timpul regimului comunist) ne prezintă drept soluţii pentru ieşirea din criza actuală: legalizarea prostituţiei şi a pornografiei, reşaparea constituţiei, distrugerea patrimoniului naţional şi înlocuirea lui cu căluşei încornoraţi şi maşinuţe din plastic al căror traseu să mimeze drumul către infern al României, spre deliciul iniţiatorilor proiectului care vor putea sărbători o nouă victorie împotriva naţiunii române. Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea denumea România: "Grădina Maicii Domnului". De ce nu se caută fonduri pentru proiecte culturale? Mentalitatea conform căreia ne vindem icoana de pe perete pentru a face rost de bani pentru băutură şi chefuri, precum şi înlocuirea ei cu carpeta tipică înfăţişând "Răpirea din serai", denotă calitatea celor care au influenţă politică în momentul de faţă.

Capitalele lumii sunt pline de monumente care dezvăluie vizitatorilor evenimentele care au marcat istoria ţinuturilor respective şi personalităţi ale căror acţiuni civilizatoare au influenţat benefic viaţa socială, culturală sau politică. De ce nu s-ar aloca fonduri pentru repunerea pe soclu a statuilor Regilor României: Carol I - fondatorul României moderne, sau cea a lui Ferdinand "Întregitorul", statui distruse de către comunişti în acelaşi scop nedeclarat ca şi cel al autorilor planului satanic "Dracula land" de falsificare a istoriei şi distrugere a identităţii naţionale.

Rugăm Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi celelalte Biserici autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, să intervină cu FORŢA ŞI PUTEREA CREDINŢEI spre a mobiliza toţi credincioşii să se împotrivească tuturor fărădelegilor satanice care se aglomerează pe teritoriul României. Alungaţi-l pe cel rău cu puterea Sfintei Cruci, şi alungaţi pe cei care susţin acţiunile satanice.

Fie ca Dumnezeu să ne lumineze.

Consiliul Director al "Asociaţiei Regele Mihai !"

Preşedinte

Silviu Petrescu

 

Apel

Asociaţia Regele Mihai I face un apel către toate formaţiunile regaliste din România să-şi amplifice eforturile pentru promovarea ideilor care ne animează: avantajele monarhiei constituţionale în raport cu forma de guvernământ republicană, incompatibile cu mentalitatea românească, falimentară - aşa cum se poate constata, prin inconsecvenţa unei politici rupte de realitate, imorală, generatoare de mizerie şi sărăcie pentru cetăţeanul umil pe de o parte, iar pe de alta fără nici o susţinere concretă în relaţiile externe. Din patru în patru ani, pe scena politică îşi fac apariţia cu candidaţii la funcţia supremă, întrecându-se în tirade penibile despre stat de drept, liberate, dreptate socială, justiţie, programe sociale, etc., promisiuni iluzorii pentru noi oamenii de rând, care nu avem conturi în străinătate, firme fantomă, maşini de lux, vile, sau nu avem legături oneroase cu care să putem "aranja" orice în favoarea noastră cu judecătorul, cu poliţistul sau cu primarul.

Invocând istoria observăm o situaţie similară în perioada premergătoare venirii lui Carol I ca principe al României. Corupţia şi oportunismul, incompetenţa şi demagogia politică nu sunt o premieră în România, iar singurul sistem politic care le-a putut estompa a fost sistemul monarhic, pentru că nu poate fi corupt. Guvernul a recunoscut carenţele constituţiei actuale, iar cel mai mare neajuns îl constituie tocmai sistemul politic pe care acesta îl propune. Sistemul republican nu a fost adoptat prin voinţa poporului ca peste tot în lume, ci impus sub presiunea tancurilor sovietice de către comunişti, ale căror nelegiuiri nu s-ar fi putut manifesta într-un regim incompatibil cu asemenea practici. Pe de altă parte Majestatea Sa, aşa cum s-a dovedit, este singurul în măsura să ofere garanţii concrete pentru ca România să poată fi acceptată în rândul statelor civilizate. S-ar cuveni să nu ne mai ascundem după deget, să ne recunoaştem greşelile şi să demarăm reconcilierea naţională, să renunţăm la experienţe nefaste şi "tranziţii perpetue" generatoare de sărăcie, injustiţie, corupţie, mizerie morală, printr-un act firesc şi just, prin a restitui Majestăţii Sale Regele Mihai I ceea ce i se cuvine de fapt şi de drept: TRONUL ROMÂNIEI.

Fie ca Dumnezeu să ne lumineze calea pentru a alege ceea ce este mai bine poporului român, pentru ca rătăcirile din ultimii 60 de ani să înceteze, făcând loc înţelepciunii, gândului bun, adevărului, şi bunăstării.

Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Silviu Petrescu

Preşedintele Asociaţiei Regele Mihai I

 

 

Sfântului Sinod al

Bisericii Ortodoxe Române

Bucurie şi o mie de ani PACE

Consiliul Director al Asociaţiei Regele Mihai I se adresează pe această cale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române - în numele membrilor săi - enoriaşi ai Sfintei Biserici Strămoşeşti - cu rugămintea fierbinte ca aceasta să îndemne pe toţi slujitorii săi - preoţi şi călugări - să nu uite ca în toate slujbele lor să pomenească pe toţi drept credincioşi Voievozi şi Domnitori care au condus cu vrednicie Ţările Române. Deasemenea rugăm a fi pomeniţi şi reprezentanţii de seamă ai monarhiei române:

- fie pentru vitejia lor (Regele Carol I);

- fie pentru înţelepciunea lor (Regele Ferdinand I - Întregitorul);

- fie pentru sprijinul acordat artelor (Regina Elisabeta);

- fie pentru îngrijirea exemplară a eroilor români răniţi în Războiul de Întregire a Neamului (Regina Maria);

- fie pentru ocrotirea ştiinţelor româneşti (Regele Carol al II-lea).

- fie pentru dăruirea şi Sfinţenia cu care şi-a educat urmaşii (Regina Mamă Elena).

Deasemenea ar fi recomandabil ca Sfinţii Părinţi să se roage în toate Sfintele Bisericii pentru viaţă lungă Majestăţii Sale Regele Mihai I al României - cel care a contribuit la scurtarea cu cel puţin 6 luni a celui de-al II-lea Război Mondial şi la salvarea a sute de mii de vieţi omeneşti.

Avem speranţa că veţi înţelege importanţa reală a acestui demers al nostru.

Considerăm că acum, după mai mult de o jumătate de veac de dominaţie comunistă care a denigrat în egală măsură Sfânta Biserică şi Monarhia - acest gest ar fi un început de reconsiderare a acestor instituţii fundamentale ale neamului românesc şi a istoriei românilor.

Aşa să ne ajute Dumnezeu.

ASOCIAŢIA REGELE MIHAI I

Silviu Petrescu

 

 

Alocuţiunea Generalului (r) Constantin Latea, Preşedintele M.U.R., la Sărbătorirea a 75 de ani de la înfiinţarea, în Bucureşti, în timpul Domniei Regelui Ferdinand I, a liceului Iulia Hajdeu

Majestate

Ne aflăm într-un moment de cumpănă din istoria poporului român: intrarea în NATO sau rămânerea în zona cenuşie a Europei, cu Confederaţia Statelor Idependente la Prut.

Mişcarea Unionistă din România alcătuită din veterani de război, foşti deţinuţi politici şi din cei care nu au încetat lupta pentru o Românie reîntregită într-o Europă unită şi credincioasă testamentului lăsat de Regele Carol I ca obligaţie morală a fiecărui cetăţean român:

"NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU! TOTUL PENTRU ŢARĂ, NIMIC PENTRU MINE"

se alătura efortului comun de promovare a INTERESULUI NAŢIONAL şi se face ecoul măsurilor care se impun pentru ca ŢARA şi ARMATA să ajungă în situaţia de a acoperi atribuţiile rolului ce le revine în organismele superstatale ale statelor euroatlantice cărora vrem să ne alăturăm.

Pentru aceasta trebuie redate poporului român CREDINŢA ÎN DUMNEZEU ŞI ÎN PUTEREA NEAMULUI, virtuţi negate în cei 50 de ani de ateism şi de falsificare a adevărului istoric iar ARMATEI rolul de a doua şcoală a naţiunii în formarea unui sănătos simţ civic al tinerilor chemaţi sub arme.

Când pe şoseaua spre Focşani se înalţă pe soclul statuii Regelui Carol I, statuia ecvestră a lui Suvorov, cel care "nu lăsa valahilor decât ochii ca să plângă", când statuile monarhilor şi ale oamenilor politici, CTITORI AI ROMÂNIEI, INDEPENDENŢA ŞI REINTEGRITATEA, au fost dărâmate pentru a se face loc celor ale lui STALIN, LENIN şi a Eroului Sovietic şi când SLUJITORII BISERICILOR distruse au fost întemniţaţi ("ALUNGĂ PĂSTORUL ŞI TURMA SE VA RISIPI"), ne întrebam cu ce PATRIMONIU ISTORIC ŞI CULTURAL ne vom insera în PROCESUL DE MULTICULTURALIZARE A POPOARELOR EUROPENE?

Nu trebuie să se facă nici o legătură între aceste consideraţii şi REINSTAURAREA MONARHIEI CONSTITUŢIONALE.

Rezolvarea acestei probleme revine POPORULUI ROMÂN scos din foamete şi sărăcie şi TINERETULUI lăsat să orânduiască ŢARA în care va trăi, după aspiraţiile sale.

Adresez Preşedintelui României, la a cărui invitaţie Majestatea Voastră aţi răspuns prin vizita de acum, următorul apel:

Domnule Preşedinte,

Cei care au îndrumat, de voie, de nevoie, ŢARA noastră pe drumul comunismului şi sunt acum la conducerea statului, pot rămâne în istoria acestui încercat popor alături de oamenii iluminaţi şi iubitori de ţară, care prin jertfele ARMATEI au făurit ROMÂNIA MARE dacă, asemenea lui SAUL PE DRUMUL DAMASCULUI, din asupritori se convertesc prin convingere, în îndrumătorii ŢĂRII spre sistemul de valori ale democraţiei.

DUMNEZEU, la care trebuie să ne întoarcem, să ne lumineze pe calea "Facerii Voii Lui", pentru REÎNVIEREA în sufletele noastre a IMPERATIVELOR VREMII:

NU TRĂDA! NU FURA! NU MINŢI! NU RISIPI!

Numai aşa ne vom recăpăta forţa de MUNCĂ CINSTITĂ, teama de Dumnezeu şi IUBIREA DE APROAPELE.

Numai aşa vom recăpăta în UNIUNEA EUROPEANĂ şi în NATO, nu cu regim de ţară colonială, ci cu O IDENTITATE A NOASTRĂ ETNICĂ ŞI CULTURALĂ.

Totdeauna în slujba Ţării şi a poporului

Mişcarea unionistă din România

 

Back