Apel din partea comunităţii române din Canada, Danemarca, Franţa, Germania, Olanda, Suedia, SUA

Preşedintelui României, Parlamentului României,

Clasei politice din România, Doamnelor şi Domnilor,

Apelăm la conştiinţa dumneavoastră naţională şi socială, ca persoane responsabile pentru viaţa social-politică şi viitorul poporului român.

Locul pe care îl veţi ocupa în istoria poporului român depinde de dumneavoastră, de măsura în care respectaţi adevărul şi istoria poporului român, de măsura în care contribuiţi la înlăturarea minciunilor aruncate asupra poporului român timp de 45 de ani de comunism.

Imediat după Revoluţie, căpeteniile comuniste, educate în spiritul internaţionalismului proletar, au impus voinţa lor asupra întregului popor dezorientat dar şi plin de speranţă.

Nu este permis ca în România anilor 2000 să fie încă perpetuată scara de valori a unui sistem dictatorial cum este comunismul, pentru înlăturarea căruia şi-au dat viaţa mii de români.

Neoficiale, dar încurajate de oficialităţi, în România se sărbătoresc Valentines Day, Halloween Day, în timp ce au fost folosite tot felul de tertipuri (Ziua Europei, vizite oficiale) pentru a se trece sub tăcere: Independenţa de Stat a României.

Această lipsă de respect faţă de sacrificiile înaintaşilor, faţă de istoria noastră, este de fapt o lipsă de respect faţă de noi înşine.

Nerespectându-ne pe noi înşine nu putem impune respectul altora şi, categoric, acesta nu poate fi un exemplu demn de urmat pentru generaţiile viitoare.

Independenţa de stat a SUA este sărbătorită chiar şi în România prin picnicurile organizate în diferite oraşe din ţară (nu este vorba de dineurile oficiale de la Ambasada SUA) cu sprijinul Ambasadei SUA.

România este printre primele, dacă nu chiar singura ţară care nu îşi sărbătoreşte independenţa de stat.

Este inadmisibil, absurd, revoltător şi ruşinos ca, după mai bine de zece ani de la revoluţia anticomunistă, victoria în Războiul de Independenţă, victorie de altfel menţionată în manualele şcolare, victorie care a dus la Independenţa de Stat a României, să nu fie sărbătorită oficial.

Liderii comunişti, deveniţi peste noapte "democraţi originali", vicleni şi lipsiţi de ruşine, vor spune că avem o sărbătoare la 1 decembrie.

Marea Unire este Marea Unire iar Independenţa de Stat este Independenţa de Stat. Nu dorim să fie, nu sunt şi nici nu pot fi una în locul celeilalte.

Unirea Principatelor, independenţa de Stat şi Marea Unire sunt etape semnificative în evoluţia României şi fiecare dintre ele îşi are semnificaţia şi importanţa ei în istoria poporului român. Românii sărbătoresc atât Sfintele Paşti cât şi Crăciunul.

Această anomalie este ruşinoasă, dar dumneavoastră, cei care conduceţi ţara în numele poporului care v-a ales, o puteţi corecta, corecţie care vă va aduce recunoştinţa poporului român şi un loc meritoriu în istorie.

 

 

 

 

“ZECE MAI” SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ a ROMÂNIEI

Parlamentarii pesedisto-peremişti, au gafat din nou, coalizându-se în respingerea moţiunii ca ziua de "10 Mai" să fie declarată drept SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Cu reprezentanţi al căror nume îmi este silă să-l scriu, rezultatul nu putea fi altul. Săraci în cunoaşterea adevărată a Istoriei noastre (probabil cunoştinţele lor s-au oprit la scrierile lui Mihail Roller) şi numai puţin săraci cu duhul (pe care nici Dumnezeu nu îi poate ierta) au ignorat faptul că ziua de "ZECE MAI" intrase în conştiinţa poporului român ca zi crucială a istoriei noastre. Ziua de ZECE MAI ziua independenţei naţionale, declarată ca atare prin actul regal din 10 mai 1877 sub semnătura Regelui Carol I şi a ministrului său de externe Mihail Kogălniceanu, a fost propriu zis ziua de naştere a unui Stat român independent. A fost cunoscută şi recunoscută de cancelariile statelor democrate, chiar şi după ce regimul comunist s-a instalat la conducerea ţării prin mijloacele pe care nu le putem uita. Destul să amintesc aici mesajul Preşedintelui Dwight D. EISENHOWER adresat poporului român în anul 1954, ce se va publica mai jos, odată şi cu Mesajul lui John Foster Dulles Ministrul Departamentului de Stat al S.U.A.

Nu m-ar surprinde insensibilitatea celor pironiţi astăzi la conducerea României, la cele două mesaje, ştiindu-i cât sunt de "încremeniţi în proect" (cum s-ar exprima D-l Gabriel Liiceanu) soldaţi credincioşi ai comunismului "neintinat" şi glorios, care va rămâne astfel până la plecarea din această lume, după cum s-a exprimat unul dintre ei.

Ioan Gh. Jurchescu

S.A.R.M.I.S. - Timişoara

N.B. - Cele două mesaje sunt preluate din volumul: Mircea Ciobanu: "Regele Mihai şi Exilul românesc pag. 338 şi 339. - Editura Princeps-Iaşi 1994.

Documente

Free Europe Committee, Inc.

110 West 57th Street, New York 19, N. Y.

10 mai 1954

 

 

Mesajul preşedintelui Dwight D. Eisenhower adresat poporului român cu ocazia zilei de 10 Mai

"De acest 10 Mai 1954 ţin să trimit Poporului Român un mesaj de prietenie şi speranţă".

În încercarea lui de a rupe poporul până şi de cunoaşterea propriei sale istorii, regimul despotic din România a şters ziua de 10 Mai din calendarul sărbătorilor naţionale româneşti. Regimul actual din România a făcut aceasta crezând că, prin eliminarea acestei zile tradiţionale a INDEPENDENŢEI, ar putea convinge poporul român să accepte stăpânirea străină.

Noi, cei din lumea liberă, ne dăm seama că deşi ştearsă din calendarul oficial, ziua de 10 Mai va dăinui în inima poporului român, care aşteaptă restaurarea libertăţii lui cu curaj şi încredere.

Poporul american priveşte cu adânca înţelegere suferinţele poporului român, după cum urmăreşte cu interes aşteptările lui şi îi împărtăşeşte idealurile şi speranţele.

Anul trecut, la aceeaşi dată, am reamintit poporului român că una din aşezările politice pe care le urmărim, este independenţa deplină a naţiunilor din răsăritul Europei.

Astăzi, ţin cu cea mai adâncă convingere să afirm din nou acest scop al nostru.

Dweight D. Eisenhower

 

 

 

Mesajul domnului John Foster Dulles, ministrul de externe al Statelor Unite, adresat poporului român cu ocazia zilei de 10 mai 1954

"Preşedintele Eisenhower, în discursul rostit la 16 aprilie 1953, în faţa Asociaţiei Ziariştilor Americani, a declarat că unul din principiile politicii Statelor Unite pe care acestea le au ţintă în faţa ochilor este deplina independenţă a naţiunilor din răsăritul Europei.

Este bine să reamintim Poporului Român, din lăuntrul şi în afara graniţelor Ţării, în această zi de 10 Mai, declaraţia Preşedintelui.

10 Mai, Ziua Mondială tradiţională a poporului român, se sărbătoreşte cu scopul de a comemora trei mari evenimente din istoria României: la 10 Mai 1866, Carol a fost proclamat Domnitorul României; unsprezece ani mai târziu, la aceeaşi dată, Principatul Român şi-a proclamat independenţa; la 10 Mai 1881, Carol a fost încoronat, prin voinţa poporului Rege al României.

Cunoscând prea bine ataşamentul poporului la sărbătorirea acestor evenimente glorioase din istoria ţării lor, actualul regim român a căutat să schimbe datele, spre a preamări evenimente mai recente. Această încercare nu a izbutit însă. Cu toate că astăzi poporul român este împiedicat, prin forţă brutală, să sărbătorească ziua de 10 Mai, totuşi în inimă el comemorează această zi ca un simbol al tăriei de caracter şi al perseverenţei sale.

Este convingerea mea, că această tărie de caracter şi această perseverenţă, care au servit poporul român cu atâta succes în întreaga lui istorie, vor continua să-l servească până îşi va recâştiga adevărata independenţă de care în trecut a fost, pe bună dreptate, atât de mândru."

John Foster Dulles

 

 

 

Semnal editorial

În toamna anului 1945 mă găseam în Bucureşti. Într-una din zile (dimineaţa) îl întâlnisem pe colegul meu Mircea Ionniţiu, în acel moment secretar particular al Majestăţii Sale Regele Mihai I al României. Între altele mi-a spus: "vezi că în Bucureşti circula un emisar al preşedintelui USA Hary Truman, ziaristul Mark ETHERIDGE redactor la ziarul american "Louisville Courier" într-o misiune de aflare a realităţilor cu care se confruntă românii, având în spate armata de ocupaţie sovietică.

Informaţiile culese de emisarul american în urma convorbirilor cu diferiţi reprezentanţi ai partidelor politice de diferite nuanţe au fost cuprinse într-un raport, de care românii iau cunoştinţă abia acum, fiind publicat în volumul "MISIUNEA ETHERIDGE ÎN ROMÂNIA" sub îngrijirea d-lui Ulrich Burger, tradus în limba română de Doamnele Florica Mateiaş şi Raluca Schiau şi publicat în de Editura Academia civică.

Misiunea ziaristului (se pare nu foarte apropiat al preşedintelui Truman) nu s-a rezumat doar la convorbirile cu notabilităţile politice ale momentului ci şi la sondajele inopinate cu simplii cetăţeni luaţi la întâmplare de pe stradă în autoturismul cu care se deplasa emisarul. Numai astfel s-a putut constata "simpatia marii majorităţi a românilor pentru aliaţi în special pentru cei occidentali" cum se notează în raport.

O carte care trebuie citită. O recomand.

Ioan. Gh. Jurchescu - avocat pensionar

 

Back