Declaraţia Majestăţii Sale Regelui Mihai I înaintea plecării în vizitele pentru integrarea României în NATO, 2002

Doamnelor şi Domnilor,

Acum cinci ani, la începutul primului nostru efort de a intra în NATO, săptămânalul "Academia Caţavencu" a publicat unul din tradiţionalele lor fotomontaje de pe prima pagină; el mă înfăţişa pe mine şi pe familia mea stând în tranşee, la adăpost de gloanţe, şi aruncând grenade în partea inamicului. Titlul spunea, dacă-mi aduc aminte bine, că lupta pentru NATO începuse. Desenul ne amuză şi astăzi, pe mine şi familia mea. Dar, ca de multe ori, "Academia Caţavencu" are un mesaj serios în spatele umorului. Eforturile noastre de a fi admişi în Alianţa Nord Atlantică nu sunt o bătălie în sens tradiţional, dar sunt o luptă, în orice caz. Aceste eforturi sunt făcute de o familie iar numele acestei familii este Naţiunea română. Şi, din păcate noi ne dovedim adesea foarte buni la aruncarea grenadei, de obicei înspre noi înşine.

Mă adresez vouă astăzi fiindcă sunt convins că atât voi cât şi familia întreagă a românilor are nevoie să ştie motivul pentru care plec din nou la drum pentru susţinerea României către NATO.

Nu consider că munca pe care am depus-o acum cinci ani a fost în zadar. Într-adevăr, nu am fost invitaţi în Alianţă la Madrid, în 1997. Dar noi le-am arătat limpede tuturor partenerilor noştri că suntem serioşi în chestiunea NATO şi că suntem determinaţi să intrăm în organizaţia care a dat securitate pe continentul european, singura structură militară care leagă, formal, printr-un tratat, Europa de Statele Unite ale Americii.

Sunt gata să admit două greşeli pe care le-am făcut eu la vremea aceea. Imediat după ce decizia de la Madrid a fost luată, am crezut că NATO nu se va putea gândi mulţi ani la o altă extindere. Am greşit: cinci ani după Madrid, este exact ceea ce Alianţa se pregăteşte să facă. În al doilea rând, la vremea aceea mi-a fost teamă că eşecul de a intra în NATO va genera un simţământ de deznădejde în ţară şi o lipsă de încurajare pentru viitorul reformelor militare. Din fericire, am greşit din nou. Noi am susţinut războiul din Kosovo, în ciuda rezervelor noastre faţă de strategia NATO din acel moment. AM ajutat cu operaţiuni atât în Kosovo cât şi în Bosnia. Am continuat reformele militare, cu toată suferinţa pe care acest lucru ne-a adus-o. Am fost una din primele ţări care au dovedit sprijin războiului Statelor Unite împotriva terorismului. Şi astăzi, când noi vorbim, nu numai că soldaţii noştri conlucrează cu trupele NATO în Balcani, dar sunt parte din coaliţia mondială, luptând împotriva teroriştilor din Afganistan.

Aşa cum oamenii politici români au spus-o recent, noi am acţionat în toate crizele ca un aliat, ca şi cum am fi fost deja parte din Alianţa Nord-Atlantică. Nu am nici o îndoială că această atitudine a fost justă. Fiindcă a fi membru NATO nu e numai o chestiune de echipament compatibil sau proceduri militare similare; până la urmă, cel mai important criteriu este acela al ataşamentului faţă de aceleaşi valori, o credinţă instinctivă în comunitatea naţiunilor atlantice. Când voi avea în faţă liderii europeni, în lunile care vor veni, conştiinţa mea va fi limpede: cred că am făcut ceea ce a fost nevoie de făcut, iar ce am făcut a fost în interesul nostru şi al unei Europe democratice şi paşnice.

Doamnelor şi Domnilor,

Nu văd misiunea mea ca pe o propagandă. Nu am de gând să pictez un tablou roz, ca să arate bine peste mări şi ţări. Noi trebuie să avem curajul să admitem că mai trebuiesc făcute multe în ţara noastră, în anii care vin. Economia trebuie să continue să crească, nu numai ca să asigure stabilitate internă, da şi ca să ne dea posibilitatea să creăm o armată modernă, mobilă, astfel încât să fie folositoare în Alianţă. Avem de făcut foarte multe ca să eliminăm corupţia. Şi, de ce să nu spunem, trebuie să ridicăm mai mult calitatea pregătirii soldaţilor şi ofiţerilor noştri. Nu văd de ce am nega că avem nevoie de multe îmbunătăţiri în aceste privinţe. În primul rând că Alianţa ştie despre problemele noastre cel puţin la fel de bine, şi în al doilea rând că ne-am înşela pe noi înşine dacă nu am recunoaşte că avem aceste probleme.

Dar argumentul meu va fi acela că toate aceste eforturi vor fi împlinite mai repede şi mai efectiv dacă intrăm în Nato.

Mesajul puternic pe care apartenenţa noastră la Alianţă l-ar da investitorilor internaţionali poate ajuta reconstrucţia noastră economică. Şi contactul zilnic cu ofiţeri şi planificatori militari din alte ţări va îmbunătăţi calitatea deciziilor înăuntrul forţelor noastre armate. Din această perspectivă, nu văd nimic rău dacă, la întâlnirea la vârf de la Praga, în noiembrie acest an, România este invitată formal să intre, dar i se dau condiţii specifice înainte să devină membru deplin. Atâta timp cât condiţiile sunt posibil de îndeplinit şi atâta timp cât ele sunt clare, suntem gata să le îndeplinim.

Nu trebuie să fim angajaţi în competiţii sterile cu alte ţări candidate. Chiar recent m-am întâlnit cu Primul Ministru Simeon al Bulgariei, vărul meu şi bunul nostru vecin. Am fost fericit să văd că şi guvernul nostru şi cel al Bulgariei sunt unite în drumul către NATO. Cererile către NATO sunt cereri naţionale, dar interesele noastre sunt aproape identice. Amândouă ţările am făcut mult pentru stabilitate în regiune. Şi amândouă ţările, alături de Slovenia, Slovacia şi cele trei ţări baltice, putem face mult mai mult pentru a contribui la securitatea pe întregul continent.

Toate aceste ţări sunt dornice să contribuie la o alianţă viitoare. În mod sigur NATO va primi noi membri şi se va mări ca alianţă. Dar nu trebuie ca NATO să sufere din această cauză. În discursurile mele din străinătate voi încerca să sugerez anumite reforme pe care Alianţa însăşi ar trebui să le facă pentru a lua decizii eficiente şi rapide, în ciuda numărului mare de state membre. "O mai mare alianţă poate fi şi o mai bună alianţă", acesta va fi mesajul meu.

Doamnelor şi Domnilor,

Am auzit spunându-se, uneori de către voi, membri ai mass-media, că misiunea mea este să promovez cazul României în faţa familiilor Regale europene. Nu văd lucrurile în acest fel. Îmi face plăcere să-mi revăd verii oricând este posibil, dar misiunea mea este să conving opinia publică din capitalele Alianţei. Munca mea este în armonie cu cea asumată de voi toţi. Nu pot să inventez o Românie care nu există. Dar ceea ce voi face este să arăt că, în chestiunea apartenenţei la NATO, este aproape un consens naţional în ţara noastră.

În cele din urmă, voi arăta şi spre mine însumi. Dumnezeu mi-a dat privilegiul să fiu în fruntea acestei ţări în unele din cele mai teribile momente ale existenţei ei. A apăra interesele patriei rămâne pentru mine o onoare şi o datorie pe care nu le voi abandona niciodată, cât voi trăi. Am fost în fruntea acestei ţări când Europa era împărţită în sfere de influenţă. Nu voi avea odihnă până nu voi vedea această împărţire ştearsă definitiv.

Şi, înainte de toate, am o obligaţie faţă de strămoşii mei. Unii oameni îşi măsoară bucuriile şi necazurile cu zilele, cu săptămânile sau cu lunile. Eu îmi măsor drumul cu deceniile şi cu secolele. Datoria mea faţă de Carol şi Ferdinand ai României este să servesc ţara mea, la orice vârstă, în orice împrejurare şi în orice fel. Când am devenit Rege, acum şaptezeci şi cinci de ani, nici unul din oamenii politici de azi ai României nu era născut. Veţi înţelege deci că aportul meu la prezentul românesc nu este o conjunctură politică, el este rezultatul unei profunde considerări a trecutului şi al unei largi priviri către viitor.

Suntem într-o clădire care a fost special construită de dictatura comunistă, ca să fie o copie fidelă a arhitecturii staliniste din Moscova. Nu cu mult timp în urmă, în faţa clădirii era o statuie a lui Lenin. Clădirea aceasta e ocupată acum de o presă liberă, în timp ce afară, în locul lui Lenin, este steagul naţional. Simbolul este bun. Din această clădire plec în misiunea mea, cu încredere şi cu speranţa că, la sfârşitul acestui an, la Praga, o altă capitală fost comunistă, se va lua decizia de a sfârşi, în fine, diviziunea continentului nostru.

19 martie 2002, Casa Presei Libere

 

 

Mesajul Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României la 100 de ani de la proclamarea independenţei de stat (10 Mai 1981)

Români, românce, de pretutindeni şi îndeosebi din ţara noastră!

Anul acesta, vin către voi de un 10 Mai excepţional, împlinindu-se în această zi, de sărbătoare şi bucurie naţională altădată, 100 de ani de la proclamarea formală a Regatului Român.

Cu 15 ani înainte de acel eveniment, de seamă pentru tot echilibrul european, la 10 mai 1866, un tânăr principe străin, din sudul catolic al Confederaţiei Germanice, răspunzând apelului a două mici Ţări Dunărene - unite doar de şapte ani într-un singur stat, încă sub suzeranitate otomană - de a veni spre a le cârmui, călca pentru întâia oară pământul în care urma să se odihnească pe vecie după 48 de ani de rodnică domnie.

El, Carol I, Domn şi apoi prim Rege al României, şi-a împletit astfel destinul cu acela al noului său neam: al vostru şi al meu, îndepărtatul său urmaş.

Începuturile monarhiei numai uşoare nu au fost: ţara fusese sărăcită, era înapoiată, suzeranitatea străină, deşi mai mult convenţională decât efectivă, rămase totuşi să fie resimţită ca o îngrădire şi ca o povară apăsătoare.

Prin grea jertfă de sânge românesc, războiul din 1877-78 a dus la neatârnarea Principatelor, pe care Marile Puteri o consfinţiră la Congresul din Berlin, ca după nici trei ani să recunoască României acum independentă, liberă şi suverană, autodeterminarea ei de-a se înălţa la rangul de regat.

Cele ce au urmat le ştie orice se pleacă, fără părtinire, asupra analelor istorice ale poporului român: plecând de la aşezăminte, o legislaţie şi orânduiri bazate pe o constituţie atât de apropiată celei belgiene, încât e socotită printre cele mai liberale ale veacului lor, şi graţie înţelepciunii suveranului, destoiniciei guvernanţilor, pe care-i îndruma necontenit, cât şi prin conlucrarea solidară şi munca constructivă a tuturor, România mică de atunci ajunse după decenii nu numai ţara cea mai propăşitoare dintre cele învecinate, cu o monedă deseori superioară cursului celorlalte ale Uniunii Monetare Latine din care făcea parte, dar şi în diferite alte privinţe la nivelul multor state apusene cu structuri mai vechi.

În interiorul ţării, progresele naţiunii s-au dovedit cu prisosinţă, de pildă în 1906, cu prilejul Expoziţiei Internaţionale de la Bucureşti, comemorând cei 40 de ani ai monarhiei noastre, când pentru prima dată s-au întâlnit, într-o însufleţire fără seamăn, mulţimi de români veniţi din toate ţinuturile încă sub stăpânire străină; prolog a ce avea să se împlinească 12 ani mai târziu...

Iar Conferinţa Păcii de la Bucureşti, din vara anului 1913, prin care s-a pus capăt ultimului război balcanic, consacra influenţa şi prestigiul României, în afară, mult mai departe decât dincolo de graniţele micului regat.

De altfel, istoriografii epocii, ca şi biografii Regelui Carol I, atât români cât şi străini, sunt de acord toţi a-i atribui meritul principal în acea înzestrare, pregătire şi îmboldire a ţării sale spre ascensiunea prin care avea să devină un factor potenţial al păcii Continentului întru păstrarea căreia, prin aplanarea diferendelor între alianţe rivale şi a încordării precursoare primului război mondial, pe calea mijlocirilor directe între şefii de stat, părerea, sfatul şi uneori concursul monarhului român erau căutate de cancelariile marilor puteri în toate clipele mari critice ale relaţiilor diplomatice din perioada domniei lui; pentru că înrudirea sa cu aproape toate dinastiile europene, dar mai ales tăria lui de caracter şi judecata lui pătrunzătoare îl desemnaseră, în felul legendarului rege Nestor din Iliada, drept cel mai indicat orchestrator al concertului lor, ca să-i atenueze discordanţele.

De înfăţişarea gravă şi oarecum severă a întemeietorului dinastiei române se leagă, pentru cei, tot mai puţini, care au trăit acele vremi, faţa plină de bunătate, veşnic surâzătoare, a Reginei Elisabeta, soţia lui blândă şi generoasă până la exces, "Mama răniţilor" din războiul de independenţă, Carmen Sylva în lumea literelor, sub imboldul şi protecţia căreia toate artele au luat în ţară o largă, bogată şi foarte fericită dezvoltare.

Sub următoarea domnie, a neuitatului meu bunic, Regele Ferdinand I al Tuturor Românilor - precum a fost încoronat la 15 octombrie 1922 la Alba Iulia - supranumit în străinătate Ferdinand cel Leal, iar de poporul său "Regele ţăranilor", românii şi-au văzut, în fine, împlinit străbunul vis de a se regăsi cu toţii laolaltă înăuntrul hotarelor patriei lor comune, de multiseculara obârşie; iar sătenii plugari care, la acel prim război pustiitor de vieţi, îşi vărsaseră sângele cu atâta dărnicie în apărarea gliei, aveau să se trezească împroprietăriţi gratuit şi stăpânind individual cea mai întinsă suprafaţă cu putinţă a pământului ce-l lucrau, printr-o reformă agrară salutată atunci în lumea largă ca un model de dreptate socială, demn de copiat. Pasiunea inteligenţa, dinamismul şi, mai presus de toate, devotamentul neclintit pe care Regina Maria le-a pus în slujba românilor, de la retragerea în Moldova şi până la izbândă, i-au fost cu prisosinţă răsplătite prin veneraţia acestora şi recunoştinţă, ce conştienţi de meritele ei, i-o vor păstra urmaşii lor.

Pentru perioada dintre cele două războaie, se cuvine să reamintim acţiunea permanentă condusă de România în sânul şi în jurul Societăţii Naţiunilor întru organizarea şi menţinerea păcii, acţiuni care i-a adus în lumea internaţională de atunci o influenţă şi un prestigiu neatinse de nici un alt stat şi popor de mărimea ei.

Soarta Continentului avea să fie însă pecetluită în urma prăbuşirii treptate a echilibrului european. Pentru a ne feri de tragedia Poloniei, nimicită ca stat şi ciopârţită, regimul de atunci al ţării a preferat să încerce a-i salva o anumită neatârnare cu preţul sacrificiului unei mari părţi a teritoriului naţional, care totuşi nu ne-a scăpat de a fi atraşi în vâltoarea conflagraţiei mondiale.

Ce a însemnat această catastrofă pentru noi, şi ce ne-a adus, au trăit-o părinţii noştri şi o mai trăim acum cu toţii.

Dar azi, când comemorăm un trecut în care s-au plămădit sufletele noastre, în pofida nevoilor, durerilor şi întunecimilor prezente, aş vrea ca, împreună, să ne îndreptăm gândul cu pietate şi recunoştinţă spre înaintaşii noştri care, cu mintea, munca şi dăruirea lor de sine, au făurit ţara noastră, fără să uităm rolul femeilor române, cărora li se cuvine un loc de mare cinste.

În ce mă priveşte, ţin să vă mulţumesc din adâncul inimii pentru încrederea şi dragostea cu care m-aţi înconjurat întotdeauna.

Orice ar fi să ne aducă viitorul şi oricât de mult ar trebui să suferim, nu încetaţi a cultiva ceea ce a fost şi trebuie să rămână specificul sufletului românesc: credinţa, vrednicia, setea de libertate şi dreptate, precum şi omenia cea mai deplină faţă de semeni.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Trăiască România! Trăiască poporul român!

 

Back