ROMÂNIA  ANULUI  2001

 

Stai şi te cruceşti: cum poate fi atât de înapoiată România în primul an al Mileniului III?? Şi străinii, cei din lumea civilizată, se tot întreabă, cum se poate ca o ţară cu potenţial uman şi natural atât de bogat, să se târâie în coada Europei??

Ba mai mult, celălalt stat românesc, Basarabia, îşi alege de bunăvoie, tot la începutul noului mileniu, o conducere absolut comunistă care o aruncă “legal” în braţele Rusiei!!

De fapt nu trebuie să faci mari analize sociale şi economice pentru a vedea că în această  ţară (formată din două state cu Prutul ca “noul Milcov”) nu există  tranziţie, nu se merge către capitalism! Este cu adevărat “a treia cale”, un tragic experiment în centul Europei; calea care împrumuta de la capitalism acumularea primitivă de avere, dar formează un stat mafiot din naştere, care îşi parazitează propria populaţie printr-o clasă de infractori având în subordine justiţia, legislativul şi mass-media...

Republica România şi-a asumat o cultură bastardă, o cultură a înlocuitorilor, deci o subcivilizaţie! Se construieşte, după norme oculte din Rusia un stat republican impus cu armata de ocupaţie şi menţinut cu o armată de agenţi de influenţă, din păcate mulţi dintre ei cozi de topor... Se menţine un sistem economic împiedicat, supus sancţiunilor unui sistem legislativ croit parcă pentru plăcerea celor leneşi, chiulangii şi imorali. Nu e de mirare că sistemul electoral este de natură a dezorienta cetăţeanul simplu, pe votul căruia se sprijină noua legitimitate a vechiului comunism. E plină ţara de “regi” şi “împăraţi” ţigani, rude cu preşedintele aflat la al patrulea mandat, după ce a avut un contracandidat “prinţ republican”, care se adresa electoratului cu “dragi aligatori”...

În Bisericile neamului intrăm mereu cu înnoita speranţă. Dar ce auzim pomenindu-se acolo? Numele sfinte ale Părinţilor României Mari, numele Familiei Regale de România, conducătorii legitimi ai acestei ţări şi unşi de Biserica ortodoxă? Nici vorbă! Auzim pomenite numele ultimilor patriarhi ai acestei biserici, aleşi şi supravegheaţi de securitatea comunistă...

În faţa acestui tablou, trebuie spus limpede: poporul român nu este cel care s-a repezit cu bâte pe străzile capitalei în iunie ’90, septembrie ’91 sau la Tg.  Mureş în martie ’90. Poporul român nu este cel care alege mereu să fie condus de proprii gropari (60% din 50% prezenţa la vot). Dar este o realitate că aceste lucruri au avut loc şi că o parte dintre români cad pradă manipulării grosolane sau subtile a duşmanilor acestei naţii! Este o realitate că securitatea comunistă practică asmuţirea etnică, manevrându-i pe unguri şi pe ţigani, aceştia din urmă devenind de ani buni “aliaţi” de nădejde ai dezorganizării şi infracţionalităţii bine protejate! Orice om de bună credinţă poate să-şi dea seama că aceşti comunişti sunt duşmanii poporului român şi-l duc la pierirea spirituală...

Dar trebuie observat că lucrurile se joacă pe aşa-numita masă critică, un număr, nu prea mare, de “activi” înregimentaţi: sunt câteva zeci de mii de “păduchi” ajunşi în fruntea ţării, parazitând toată administraţia şi posturile politice, dintre care se detaşează noii miliardari... Cam acelaşi număr sunt cei care formează elita ascunsă, “tăcută” dar cu adevărat simţind româneşte, cei care nu s-au înregimentat politic pentru că au decelat mediul toxic. Tot câteva zeci de mii sunt românii activi, nu şi-au uitat ţara, în Exil. Nu doresc să închei fără o rază optimistă, dincolo de apelurile deja neeficiente la unitatea românilor; să ne gândim la coagularea unei părţi a exilului activ şi patriot, cu resurse importante şi care să sprijine un uriaş forum civic realizat în ţară, chiar pe sistem federativ! Credeţi că o asemenea forţă morală şi civică ar sprijini un preşedinte?

Arh. Dorin Boila

 

 

 

 

 

Concurs cu premii în dolari

 

Organizaţiile semnatare ale prezentului anunţ iniţiază un concurs cu tema "Regele şi Patria", la care sunt invitaţi să participe românii de pretutindeni.

Concursul are două obiective:

• Primul obiectiv are un caracter simbolic, încercând să exprime prin noţiunea "Deviză şi Coroană" comunitatea de suflet şi năzuinţe dintre Rege şi Poporul Român. Ideea trebuie concretizată printr-un desen de dimensiunea maximă de 4x5 cm, care să stea la baza realizării unei medalii şi a unei insigne.

• Al doilea obiect axat pe noţiunea "România-Regat" va trebui să fie realizat în grafică sau fotografie (tehnici mixte) care să ilustreze un aspect simbolic sau real, punând în valoare una din noţiunile care definesc Regatul României. Dimensiunile pentru grafică sau tehnici mixte este formatul A4.

Toate lucrările premiate vor rămâne în proprietatea organizatorilor, care le pot utiliza pentru expunere, reproducere, etc., cu menţionarea expresă a autorilor.

Termenul limită de expediere a lucrărilor va fi 25 aprilie a.c., menţionat pe ştampila de expediere.

Adresa este:

A.C.S.R.M. PO Box 864020

Ridgewood, NY 11386 - USA

 

AMERICAN COUNCIL FOR THE SUPORT OF ROMANIAN MONARCHY -N.Y.

UNION POUR LE ROI MICHEL - FRANCE

THE MONARHYST LEAGUE - CANADA

LIGA MONARHICĂ DIN NOUA ZEELANDĂ

MIŞCAREA PENTRU REGATUL ROMÂNIEI - ŢARA FĂGĂRAŞULUI

MIŞCAREA PENTRU REGATUL ROMÂNIEI - IAŞI

SOCIETATEA AMICII REGELUI MIHAI - ARAD

SOCIETATEA AMICII REGELUI MIHAI PENTRU ISTORIE ŞI SUVERANITATE - TIMIŞOARA

FORMAŢIUNEA REGELE ŞI PATRIA - FILIALA AUSTRALIA

 

 

 

MULŢUMIRE

Societatea "Amicii Regelui Mihai" din România cu Sediul Central în Arad, adresează pe această cale mulţumiri Domnului Primar al Aradului, ing. Dorel Popa, şi consilierilor municipali pentru aprobarea extinderii spaţiului pentru Societatea "A.R.M.".

Prin extinderea aprobată beneficiem pe lângă biroul avut şi de o sală de întruniri , în suprafaţă de 52 mp.

Biroul Permanent al Societăţii A.R.M. România

 

Dacă doriţi să deveniţi membri ai Societăţii „Amicii Regelui Mihai”, trimiteţi o adeziune cuprinzând datele personale şi adresa de domiciliu la următoarea destinaţie:

Societatea "A.R.M."

C.P. 190 – O.P.  3

 ARAD – ROMÂNIA

 

 

 

 

Back