“4 MARTIE 1948”

 

La finele anului 2000, la editura Albatros a ieşit de sub tipar un volum de amintiri senate de Jacques Vergotti: “Fără drept de înapoiere în ţară”. Numele îmi era cunoscut din două împrejurări. Autorul este absolvent al Şc. de Ofiţeri de Jandarmi (din care şi cel se semnează aceste rânduri a făcut parte o scurtă perioadă de timp) şi prin aceea că datorită unor calităţi militare deosebite a fost desemnat drept unul din Ofiţerii de Ordonanţă ai Majestăţii Sale Regelui Mihai I. - După actul mârşav din 30 dec. 1947 când M.S. Regele a fost silit sa abdice prin amenintari si santaj, Jacques Vergotti L-a însotit pe Rege în exilul impus de o banda de uzurpatori care s-au instalat la putere prin mijloacele cunoscute.

L-am cunoscut pe autor în toamna anului 1945 la 8 nov. de Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, ziua onomastică a M.S. Regelui când am fost primiţi la Palatul Elisabeta, foştii elevi din clasa specială a Marelui Voievod Mihai. N-au putut participa la această revedere “întru amintiri” colegii Walter Hetman şi I. Kovats (alţi doi colegi Dan Mavrus şi Ştefan Popescu decedaseră în timpul şcolii).

Am ţinut să dau un semnal privind apariţia volumului de amintiri a lui J.V. pentru bogăţia informaţiilor pe care le conţine “la prima mână”, precum şi pentru publicarea unor documente fără de care nu se va putea spune adevărul despre durerosul exil pe care M.S. Regele Mihai îl trăieşte şi astăzi şi al exilului românesc.

Prima declaraţie pe care o face M.S. Regele Mihai odată ajuns în Occident poartă data de 04.03.1948. respectând interdicţia Guvernului Federal al Elveţiei de a nu face mărturisiri cu caracter politic, aflat la Londra, M.S. Regele rupe tăcerea şi face declaraţia pe care o reproducem aşa cum a apărut în volumul de amintiri a fostului Ofiţer de Ordonanţă Jacques Vergotti atunci încă în anturajul Suveranului.

Unii comentatori au afirmat că Suveranul ar fi amintit mult mai târziu despre şantajul la care a fost supus (când a dat mai multe detalii) ameninţat fiindcă în cazul în care nu va semna actul de abdicare va fi răspunzător de vărsarea de sânge ce va urma, consecinţă a refuzului, în limita de timp impusă.

Am socotit ca fiind necesară publicarea acestei declaraţii pentru cunoaşterea adevărului în totalitatea lui şi mai ales că la data de 04.03.2001 s-au împlinit 52 de ani de la semnalul dat de M.S. Regele Mihai, pe care cei care trebuiau să-l audă la acea dată, sufereau de surzenie cronică.

av. Ioan Gh. Jurchescu

 

 

 

Declaratie

 

 

Declaraţia Majestăţii Sale

Regele Mihai I al României

la o conferinţă de presă ţinută la Londra în 4 martie 1948

 

În acest moment nu mai este necesar să insistăm asupra împrejurărilor şi cauzelor anumitor evenimente politice. Motivele şi profundele schimbări politice impuse statelor mici ale Europei de Est sunt deja pre-a bine cunoscute. Cât priveşte România, vreau să mă folosesc de prima posibilitate ce se oferă, a confirma personal faptele aşa cum s-au petrecut.

În dimineaţa zilei de 30 decembrie 1947, Dl. Petru Groza şi Gheorghiu Dej, membri ai Cabinetului Român, mi-au prezentat textul actului de abdicare, îndemnându-mă să-l semnez imediat.

Amândoi s-au prezentat la Palatul Regal după ce acesta a fost încercuit de detaşamente armate, informându-mă că mă vor socoti răspunzător pentru vărsarea de sânge ce va urma ca o consecinţă a instrucţiunilor ce le emiseseră deja în caz că nu voi semna în cadrul limitei de timp impusă.

Acest act mi-a fost impus cu forţa de un Guvern instalat şi menţinut la putere de o ţară străină, un Guvern total nereprezentativ pentru voinţa poporului român.

Acest Guvern a violat angajamentele internaţionale care îl obligau să respecte libertăţile politice ale poporului român, a falsificat alegerile ce i-a anihilat pe liderii politici democraţi care se bucurau de încrederea Ţării.

Îndepărtarea monarhiei constituie un nou act de violenţă în politica de subjugare a României. În aceste condiţii, nu mă consider obligat în nici un fel de acest act care mi-a fost impus. Cu neclintită credinţă în viitorul nostru, animat de acelaşi devotament şi dorinţă de a munci, voi continua să servesc poporul român, de care destinul meu este legat inexorabil.

 

 

 

 

LUMINAŢI-I şi, VOR FI!

 

Mă adresez elitelor, intelectualilor de bună credinţă pe care îi mai are România.

Apelez să-şi reia rolul, misiunea lor de Pedagogi ai Neamului.

Ţara se scufundă în neimaginabila criză. Vizez primul plan, cel moral. Prea vizibil alterat!

 Alegerile din anul 2000 au readus în frunte pe foştii activişti, fruntaşi p.c.r., autorii, începând din 1945, ai catastrofei în care ne adâncim sub ochii tot mai nedumeriţi, şi la fel de compătimitori ai Europei, ai întregii lumi.

Tatăl meu era meşteşugar în lemnul Maramureşului nostru, colţ de rai în care vieţuim din vremuri paleolitice, fără istorie cunoscută. El îmi repeta: uită-te colo sus; colţul chelit o fost pădure, tăiată de aist topor. Dar, toporul nu ar fi fost în stare fără coadă. Şi bagă bine în cap: nu-i bună coada care a slujit la alt topor.

Nu e popor îndobitocit.

Alegând, au intenţionat românii să ne arate o suprarealitate, că nu vor să se despartă de comunism? Am primit (în noaptea de 23 februarie 2001) un e-mail de la UNION POUR LE ROI MICHEL, Paris. Domnul Alexandru Ioan BOGDAN are curajul să spună chiar pe nume, fără eufemisme, că voturile le-a dat populaţia, care nu a ştiut ce face. Citez: “un popor îndobitocit de un sistem de propagandă şi teroare timp de 50 de ani, strivit sub populismul şi demagogia unui aşa-zis socialism”. Coşmar mai înfricoşător nu se putea imagina.

Răspunderea o are intelectualitatea

Nu mai suntem în proletcultismul anilor când, mai mulţi miniştri ai guvernului care I-a fost impus Majestăţii Sale regele Mihai I, în 1945, abia dacă aveau 4 clase primare Atunci, bietul intelectual era batjocorit, spre distrugere. Întregul rău a fost comis nu de străini, ci de români de-ai noştri, cozile de topor ale sovietizanţilor sosiţi în furgoanele ocupanţilor de peste Nistru. Prea neciopliţi atunci. Astăzi, după Revolta spontană din 16 decembrie 1989, furată la 22 dec., cărturarului i s-a redat posibilitatea de a accede la demnitatea şi răspunderea subiacentă, pentru a îndrepta lucrurile. Însă, în majoritate, intelectualii mediatizaţi s-au cam “adaptat la realitate”, din meschine interese personale, punând la spate răspunderea ce le revenea. Şi gregari, s-au dovedit prompţi la acţiuni negative, punitive, nu la, bunăoară, convingerea - din timp util - să candideze numai unul din cei trei: Isărescu, Frunda ori Stolojan.

Doamne, avea o Misiune Sfântă, Restauratoare de Ţară!

Începând cu acţiuni privind îndreptarea primei şi a celei mai păgubitoare nelegiuiri; readucerea pe Tronul României a Suveranului izgonit de k.g.b-işti. Întâia ei datorie: pe orice cale, şi pe toate căile. Să explice în toată Ţara, tuturor nivelurilor societăţii, ADEVĂRUL ISTORIC despre Monarhie şi Rege! Avantajele, interesele cetăţenilor, prosperitatea, stabilitatea. Generaţiilor de sub 65 de ani li se smintiseră conştiinţele, prin istoria lui Roller etc. Însă, pe intelectualul “adaptat” nu l-a durut nici involuţia care a urmat, firesc, după acel 1989 deturnat. Complicitatea şi coruperea i-au fost facile în contextul real, în care capra e împăcată cu varza, de trecere se bucură ambiguul “merge şi aşa”, iar loc de întoarcere se găseşte berechet.

Cine poate realiza ceva nou cu oameni vechi? Trăim o restauraţie a ceea ce a fost înainte de 1989, perpetuarea vechiului regim comunist, altfel coafat; evident, fără cultul personalităţii deşănţate. Măşti rafinate, noii activişti fiind, cu cât mai şcoliţi, cu atât mai perverşi. Iar Rusia (orientul asiatic, China) începe să ne devină o direcţie prioritară. Mulţi spun că la Casa poporului este DUMA...

Adevărat că de 11 ani am pierdut mari valori: Coposu, Ţuţea, Raţiu, Ioan Alexandru, Mircea Ciobanu, Ioan Petru Culianu... Dar, mai există personalităţi valoroase care suferă pentru că am ajuns turmă mică, amărâtă, potrivit ideii biblice: Alunga-voi Păstorul şi se vor rătăci oile sale. Se află printre noi, destul de întristată , Doamna Prof. Doina Cornea, profund regalistă, în casa Căreia am avut cinstea de a pune la cale idealuri absolut copilăreşti, - înainte, prin puritatea lor; văzute cu ochii umeziţi de azi. Mare devotament mă leagă şi de Domnia Sa Domnul Academician Alexandru Paleologu, de când era subalternul lui Marin Preda. Apoi, există luminaţii Dan A. Lăzărescu, Acad. Const. Bălăceanu-Stolnici, acad. Şerban Papacostea. De asemenea: Ana Blandiana, Ştefan Dumitrescu, Emil Hurezeanu, Dan Petrescu, Andrei Pippidi, Tia Şerbănescu, H.R. Patapievici, Ilie Şerbănescu, Gabriel Liiceanu, Mihai Creangă, Andrei Marga, Victor Ciorbea, Şerban Milcoveanu, Sorin Alexandrescu, Vartan Arachelian, Lucia Hossu-Loghin, Andrei Iustin - Hossu, George Borcescu, Valentin Hossu Loghin, Marilena Rotaru, Victor Rebenciuc, Ion Caramitru, Simina Mezincescu. Valentin Stan... Dar şi nume mai puţin mediatizate, precum Vasile Şomcutean, Dumitru Ionescu, Alexandru Cărăuşu, Constantin Dinea, Nicolae Dărăbanţ, Petru Gurban, Constantin Nichifor, Dumitru Spătaru... În realitate, aş putea numi milioane de regalişti sinceri. Ei există, însă în urma păguboasei perioade de după 1996 şi-au pierdut speranţele. În fapt, s-a şi aşezat un soi de atmosferă inhibantă. Problema Monarhiei Constituţionale a devenit TABU . Se simte o teamă tensionată, neîncrederea. Ar dori ei, toţi, dar castanele să fie scoase din foc cu mâinile altora. Iată ce mi-a spus Acad. Paleologu, Marele maestru al Marei Loje Naţionale Române. Derulez banda din 06 iunie 1999 (regimul înfricoşatului Constantinescu), redând numai ultimul punct:

Întrebarea lui Ioan Crişan: Dar..., pe Majestatea Sa, Suveranul legitim,  - de jure şi de inima - când ni-L aduce Ţi?

Răspunsul academicianului Alexandru Paleologu: Aaaa, ... aici nu mai ... E re... E re-gre-ta-bil. Nu mai depinde de noi!

Crişan: Dar de cine?

Acad. Paleologu: Depinde, dragul meu, de unii care s-au folosit de El şi, acum

NU LE MAI PASĂ!

Pe noi, cei mulţi continuând să ne doară în miezul inimii!

Un summit M.S. Regele Mihai I al Tuturor Românilor - Premierul de azi al României ?

Se vehiculează prin vest, chiar la New York, posibilitatea unei întâlniri (prin mai 2001) între aceste personalităţi cu Atribute incompatibile, în scopul recunoaşterii de facto a Monarhiei Constituţionale, pe calea paşnică şi elegantă. Eu aş merge mai departe cu fantezia, încă înainte de erodarea totală a imaginii PDSR. Aş propune Preşedintelui Iliescu un viraj politic şi mai spectacular. Ca să rămână luminos în Istorie, ar trebui să-şi amintească de Fapta Generalului Franco. Tot este Creştin botezat şi practicant; să se lepede de Sine, într-u Christos Iisus; adio ambiţii egolatre, de Cezar uzurpator; “Vanitas vanitatum et omnia vanitas” Toţi suntem repede pieritori, aici. O nouă Constituantă şi, întru Christos, în mod Solemn, Eroic, cu Jertfă nesângeroasă şi Iubire Christică - să predea Tronul răpit banditeşte în 1947. Ar fi cea mai Înaltă Demnitate cu care I s-ar Înnobila Memoria Eternă!

Imediat, NATO, Europa s-ar sensibiliza, despovărate de îndoieli.

Eu încă mai am Credinţa în Miracole Sfinte şi Speranţa către Bine, prin Sleva prea Puternicului Dumnezeu!

 

Drd. Ing. Ioan CRIŞAN

(Bucureşti, 07 martie 2001)

 

 

Back